robotisering

Robotisering en arbeid

Van zelfscankassa’s en software die voorspelt hoe druk de wegen zijn tot gratis toegankelijke juridische software om zelf contracten op te stellen: technologie wordt steeds slimmer. Sommige mensen maken zich zorgen over de invloed van snelle technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: worden mensen straks vervangen door machines? Anderen zien vooral kansen: robotisering kan zorgen voor meer comfort, gezondheid en economische groei. Dat schreef het Rathenau Instituut in juni 2015 in een rapport over de relatie tussen robotisering en arbeid. Het rapport kwam tot stand op verzoek van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onzekere toekomst

Volgens het Rathenau Instituut kost nieuwe technologie op korte termijn vaak specifieke banen, maar kan ze het aantal banen op lange termijn juist doen groeien. Tegelijkertijd weet niemand hoe de toekomst er precies uitziet, ook het kabinet niet. Dat schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom vindt het kabinet rapporten als die van het Rathenau Instituut zeer waardevol. Omdat technologische innovatie op de arbeidsmarkt vooral werkgevers en werknemers aangaat, heeft het kabinet aan de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd over dit onderwerp een advies uit te brengen. Naar verwachting presenteert de SER dat advies in het voorjaar van 2016.  

Maatregelen

Het kabinet speelt momenteel op verschillende manieren in op technologische ontwikkelingen. Zo moet het voor innovatieve en technische bedrijven aantrekkelijker worden zich in Nederland te vestigen. Daarnaast streeft het kabinet ernaar de beroepsbevolking zo goed mogelijk op te leiden, bijvoorbeeld door leerlingen, studenten en werknemers te stimuleren om te blijven leren. Tot slot wil het kabinet de overgang naar nieuw werk zo soepel mogelijk laten verlopen. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers gemakkelijker te laten doorgroeien binnen hun baan of in kansrijke sectoren daarbuiten.

Vergaderinformatie

Op donderdag 28 april 2016 sprak de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Asscher over robotisering op de arbeidsmarkt. Minister Asscher reageerde in het overleg op het rapport 'Werken aan de robotsamenleving' van het Rathenau Instituut.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken lezen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Eerdere expertmeeting

Op maandag 7 september 2015 organiseerde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesprekken met deskundigen over de invloed van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Verschillende deelnemers aan die expertmeeting hadden voor die gelegenheid een position paper opgesteld. Daarin geven zij hun standpunt over het onderwerp weer. Lees hier de position papers.

Gerelateerde websites