Terugkijken

U kunt de debatten over de Belastingdienst terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen na het debat is daarvan ook ondertiteling beschikbaar.

Glazen gevel met opdruk Belastingdienst

Onderzoek

De Commissie onderzoek Belastingdienst concludeerde op vrijdag 27 januari dat 'de continuïteit van de inning van belasting' in gevaar is gekomen door problemen met een reorganisatie van de Belastingdienst. Een vertrekregeling voor belastingambtenaren werd vroegtijdig gestopt, maar kostte toch €66 miljoen meer dan begroot. Ook zorgde de vertrekregeling ervoor dat veel deskundig personeel de Belastingdienst zal verlaten, in plaats van de mensen die eenvoudig administratief en telefonisch werk doen. Voor hen was de regeling eigenlijk bedoeld, omdat hun werk in de toekomst gaat verdwijnen. Het vertrek van het hoogopgeleide personeel vormt een bedreiging voor 'een aantal vitale processen’ binnen de Belastingdienst.

Investeringsagenda

Om de Belastingdienst voor te bereiden op de eisen van de moderne tijd presenteerde staatssecretaris Wiebes de Investeringsagenda Belastingdienst. Door middel van modernisering van de ICT-systemen en toepassing van data-analyse moest de dienst toekomstbestendig worden gemaakt. Volgens de onderzoekscommissie was er sprake van een ‘informele werkwijze’ bij de uitvoering van de Investeringsagenda. Wiebes kondigde in reactie op het onderzoeksrapport aan dat de Belastingdienst extra mensen gaat aannemen om de dienstverlening te garanderen.

Hoorzitting

De Tweede Kamer wil weten hoe de problemen bij de Belastingdienst zijn ontstaan en worden aangepakt. Daarom hield de commissie voor Financiën op dinsdag 31 januari een hoorzitting met deskundigen over de problemen bij de Belastingdienst. Hiervoor kwam Hans Borstlap van de Commissie onderzoek Belastingdienst naar de Kamer. Op maandag 30 januari gaf staatssecretaris Wiebes ook toestemming voor het uitnodigen van de directeur-generaal van de Belastingdienst voor de hoorzitting.

Algemeen overleg

De commissie voor Financiën overlegde op donderdag 2 februari 2017 over de problemen met de reorganisatie van de Belastingdienst. Hiervoor kwam staatssecretaris Wiebes naar de Kamer.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij het overleg van donderdag 2 februari horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites