'Alles is gezondheid'

Sigarettenpeuken

Het gaat goed met de gezondheid van de meeste Nederlanders. Ze leven langer, maar tegelijkertijd is er een sterke toename van het aantal chronisch zieke mensen. Ook zijn hoogopgeleide mensen vaak veel gezonder dan laagopgeleide. Dit was aanleiding voor de overheid om in 2014 het Nationaal Programma Preventie (NPP) ‘Alles is gezondheid’ te starten. Onder deze noemer ontwikkelen overheden, private en maatschappelijke organisaties allerlei initiatieven en acties om mensen te helpen gezonder te leven.

Maatregelen

Het programma richt zich vooral op roken, overgewicht, overmatig alcoholgebruik, te weinig bewegen, diabetes en depressie. Afschrikwekkende foto’s op pakjes sigaretten, de nieuwe Schijf van Vijf en minder zout, suiker en vet in voedsel zijn enkele voorbeelden van maatregelen om een gezondere leefstijl te bevorderen. Daarnaast zijn er in gemeenten allerlei programma’s in gang gezet op het gebied van sport en bewegen. Maar ook in de zorg, op scholen en op het werk is meer aandacht voor preventie. Denk aan goede ventilatie van schoolgebouwen of gezondheidschecks op het werk.

Komende jaren

In de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 staat dat de Rijksoverheid de komende jaren blijft inzetten op het voorkomen van ziekten die worden veroorzaakt door roken, te weinig beweging of te veel alcoholgebruik. Met name gemeenten spelen een belangrijke rol, omdat die de taak hebben een gezonde leefstijl bij hun inwoners te bevorderen. Verschillende gemeenten krijgen extra geld om gezondheidsachterstanden aan te pakken.

Andere onderwerpen

Het preventieve gezondheidsbeleid gaat over nog veel meer. Daarom staan op de agenda van het overleg ook het Actieplan preventie gehoorschade, health checks, richtlijnen goede voeding en het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Vergaderinformatie

Op donderdag 31 maart 2016 vergaderde de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer over Preventiebeleid. Namens het kabinet waren minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierbij aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites