Live volgen

Het overleg is in de Troelstrazaal. U kunt via deze website live meekijken of meeluisteren. Of download de app Debat Direct.

Twee agenten lopen op straat

Fitheidstest

Sinds 2015 is er een verplichte fitheidstest voor bewapende politiemedewerkers, de zogeheten fysieke vaardigheidstoets (FVT). De FVT moet duidelijk maken of agenten fit genoeg zijn voor hun werk. Uit een evaluatie blijkt dat het nog niet lukt om alle agenten jaarlijks een fitheidstest te laten doen. In 2016 was er een opkomstpercentage van 71% (met een slagingspercentage van 93%). Om dit te verbeteren suggereren de onderzoekers om strakker toe te zien op deelname aan de toets en om de toets meer te laten aansluiten op het dagelijkse werk van agenten.

Filmende omstanders

Steeds vaker krijgen politieagenten bij incidenten op straat te maken met omstanders die met hun smartphone filmen en fotograferen, zonder zich iets aan te trekken van journalistieke ethiek. Ook hebben agenten soms last van online bedreigingen en beledigingen. Een oplossing zou een zogeheten ‘blurgebod’ kunnen zijn, een verplichting om het gezicht van agenten onherkenbaar te maken op foto’s en in filmpjes. Maar de regering ziet een blurgebod niet zitten vanwege problemen met de handhaving ervan en met de vrijheid van meningsuiting. Ook zijn er al voldoende wettelijke middelen om mensen aan te pakken die onterecht beelden van agenten verspreiden. Ook besteedt de politie in opleidingen en trainingen aandacht aan de omgang met filmende omstanders.

Hoofddoekagente

Een Rotterdamse politieagente diende een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens omdat zij geen hoofddoek mag dragen tijdens haar werk. Het College beoordeelt dit als een vorm van discriminatie. De politie zou onvoldoende duidelijk hebben gemaakt waarom het dragen van een politie-uniform in combinatie met een hoofddoek niet zou zijn toegestaan. Vooral omdat de betrokken agente een kantoorfunctie heeft. In reactie op de uitspraak benadrukt minister Grapperhaus dat de politie een neutrale uitstraling moet hebben. Dat is volgens hem in het belang van het gezag en de veiligheid van politieambtenaren. Op basis van de uitspraak van het College bekijkt de korpschef de situatie van de betrokken agente.

Vergaderinformatie

De commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt op donderdag 21 december 2017 van 10.00 tot 13.00 uur over het politiepersoneel met minister Grapperhaus.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.