Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf dagen is van het debat ook de ondertiteling beschikbaar.

politieagenten met gele vesten

Politiewerk: verantwoordelijk, maar stressvol

Zo’n 86% van de politiemedewerkers is trots op het werk. Maar gemiddeld hebben zij wel meer last van stress dan andere werknemers. Dit blijkt uit het eerste landelijke medewerkersonderzoek sinds de Nationale Politie in 2013 van start is gegaan. Hieruit komt verder naar voren dat 53% van de politiemedewerkers in de twaalf maanden voor het verschijnen van het onderzoek (31 oktober 2016) zeker één keer of zelfs vaker is geconfronteerd met fysiek geweld. Ook had 43% te maken met bedreiging dan wel intimidatie. Het overleg biedt voor Kamerleden de mogelijkheid om met minister Van der Steur te spreken over het gezag van de politie.

Centrale ondernemingsraad

Vanwege aanhoudende mediaberichten over geldverspilling besloot de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie begin november 2016 te vertrekken. Het budget van €1,6 miljoen voor de ondernemingsraad ging voor een groot deel op aan buitenlandse reizen, etentjes en andere ‘ondoelmatige en disproportionele uitgaven’, zo bleek uit intern onderzoek van de Nationale Politie. Dit alles gebeurde onder leiding van or-voorzitter Frank Giltay. Er is dan ook aangifte tegen hem gedaan vanwege fraude, oplichting en verduistering. Een speciale onderzoekscommissie neemt het bestedingspatroon van de ondernemingsraad onder de loep. Zij kijkt ook naar de rol van voormalig korpschef Bouman en ex-minister Opstelten.

Dienst Bewaken en Beveiligen

De Dienst Bewaken en Beveiligen (DB&B) is een speciale politie-eenheid die onder anderen de leden van het Koninklijk Huis, bedreigde politici en diplomaten beschermt. Na publicaties over de werksfeer en de werkdruk bij de DB&B besloot minister Van der Steur onafhankelijk onderzoek te laten doen. In het rapport van onderzoeksbureau Cocon wordt kritiek geleverd op de cultuur, de leiding en de personeelszorg binnen de DB&B, waarna het hoofd van de dienst besloot om op te stappen. Wel is de minister blij dat uit het rapport naar voren komt dat de beveiliging van personen niet in het geding is geweest. Er wordt inmiddels gewerkt aan verbetering van het personeelsbeleid binnen de DB&B.

Vergaderinformatie

De commissie voor Veiligheid en Justitie sprak op dinsdag 20 december 2016 over de politie met minister Van der Steur.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites