Missie Atalanta

oefening piraterijbestrijding
Britse en Nederlandse mariniers gaven in 2013 een anti-piraterijdemonstratie in de haven van Rotterdam ter viering van het veertigjarig samenwerkingsverband tussen beide marinierskorpsen

Nederland verlengt de deelname aan de antipiraterijmissie ‘Atalanta’ voor de kust van Somalië. Vanaf begin augustus tot begin december neemt Nederland met één schip deel aan deze missie van de Europese Unie. Nederland heeft in die periode ook het commando van deze operatie. Luchtverdedigings- en commandofregat ZM Tromp is voorzien van een boordhelikopter, een versterkt mariniersdetachement en een medisch team. ‘Atalanta’ houdt ook maritieme criminaliteit in de gaten, bijvoorbeeld illegale visserij.

Succes piraterijbestrijding

Nederland doet al sinds 2009 mee aan ‘Atalanta’. De piraterijbestrijding is succesvol. Het aantal kapingen daalde de afgelopen jaren sterk, maar de dreiging van piraterij blijft. ‘Atalanta’ voert acties uit om piraten af te schrikken, op te sporen en te onderscheppen. De nadruk ligt op het opsporen van de moederschepen (meestal van het Arabische scheepstype dhow) die piraten gebruiken. Het kabinet is voor verlenging van ‘Atalanta’ na 2016 en zal dan bekijken of Nederland daaraan weer deelneemt.

Oorzaken piraterij

Nederland zet zich in internationaal verband ook in om de oorzaken van piraterij in Somalië zelf aan te pakken. Somalië kampt nog met de gevolgen van een jarenlange burgeroorlog. Het is een verdeeld en instabiel land. Er is armoede en werkloosheid, overheidsgezag ontbreekt voor een groot deel. Nederland draagt negen militairen bij aan de trainingsmissie van de EU voor het Somalische regeringsleger (EUTM Somalië) en aan de EU-missie ter ondersteuning van de opbouw van een kustwacht (EUCAP). Nederland draagt in internationaal verband ook bij aan activiteiten zoals de bevordering van stabilisatie, een legitieme overheid en parlementaire democratie.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze agenda horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde websites

  • Defensie zet voor de kust van Somalië een marineschip en beveiligingsteams in tegen piraterij. Informatie over de anti-piraterijmissie is te vinden op de website van het ministerie van Defensie: https://www.defensie.nl/onderwerpen/missie-in-somalie
  • De vloot van de Europese missie Atalanta (EUNAVFOR) moet de veiligheid langs de scheepvaartroutes bij Somalië vergroten en piraterij op zee bestrijden Zie: http://eunavfor.eu/