Terugkijken en verslag

militairen laden tanks op trein

Diversiteit

Vrouwen, homoseksuelen en mensen met een andere etnische of religieuze achtergrond hebben het lastiger dan mannelijke, blanke en heteroseksuele militairen. Dat blijkt uit het rapport ‘Grenzen aan diversiteit’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het SCP zorgt de dominante, mannelijke cultuur voor de nodige saamhorigheid onder militairen. Keerzijde is dat minderheden binnen Defensie vaker te maken hebben met pesten of ongewenste intimiteiten.  De minister gaat bekijken welke maatregelen nodig zijn op basis van het SCP-rapport.

AOW-gat

Een aanzienlijke groep veteranen heeft door de verhoging van de pensioenleeftijd te maken met een AOW-gat: hun pensioen gaat eerder in dan dat ze AOW ontvangen, waardoor ze minder geld te besteden hebben. Op 6 december 2016 besloot de minister om oud-Defensiemedewerkers, burgers en militairen, financiële compensatie te geven. Op 20 januari 2017 kondigde Hennis een aanvullende compensatie aan: het nettoloon van voormalige Defensiemedewerkers mag door het AOW-gat in elk geval niet lager zijn dan 90% van het nettoloon dat ze hadden ontvangen als de AOW- en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar zouden zijn.

Vergaderinformatie

De commissie voor Defensie debatteerde op woensdag 22 februari verder over het personeel van Defensie. Op donderdag 26 januari was het eerste deel van het overleg met minister Hennis van Defensie.

Agenda en verslag

Neem alle stukken door die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites