Terugkijken en teruglezen

Kijk het debat terug via Debat Gemist.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Iedereen aan de slag

Wajongers protesteerden op 21 november 2017 op het Plein voor het Tweede Kamergebouw.
Wajongers protesteerden op 21 november 2017 op het Plein voor het Tweede Kamergebouw.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Het doel van de Participatiewet is om iedereen, met en zonder arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Het liefst bij een gewone werkgever. Iedereen die het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet ligt bij de gemeenten. Zij krijgen hiervoor geld van de Rijksoverheid.

Hoe bevalt de Participatiewet?

Het kabinet heeft laten onderzoeken hoe cliënten, cliëntenraden, werkgevers en gemeenten de Participatiewet ervaren:

  • Van alle onderzochte cliënten denkt meer dan de helft niet of nooit aan het werk te komen. Zij willen wel aan het werk en verwachten gelukkiger te zijn met een baan. De meerderheid zegt niet in staat te zijn om zelfstandig aan het werk te komen. Zij kunnen moeilijk een baan vinden door hun lichamelijke of geestelijke handicap.
  • Uit het cliëntenonderzoek blijkt dat de meeste mensen met een verstandelijke of psychische beperking een tijdelijke baan hebben. Mensen met een lichamelijke beperking hebben vaker een vaste aanstelling.
  • Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten een percentage werknemers met een ziekte of handicap in dienst nemen. Dit heet de banenafspraak. Werkgevers willen een betere begeleiding door de gemeenten, met één contactpersoon.
  • Gemeenten vinden de afstand tot de arbeidsmarkt voor de helft van de bijstandontvangers te groot. Ook twijfelen zij of de gecreëerde banen voor de lange duur zijn.
  • Verder blijkt uit onderzoek dat lang niet alle gemeenten de mogelijkheid van beschut werk maximaal benutten. Beschut werk is de opvolger van de sociale werkvoorziening en is voor mensen die uitsluitend kunnen werken in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden. Meer dan de helft van de gemeenten zou meer beschutte werkplekken willen leveren, maar heeft daarvoor te weinig geld.

Loondispensatie

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, ontvangen zij op dit moment een tegemoetkoming in de loonkosten van de gemeente. Dit heet loonkostensubsidie. In het regeerakkoord staat dat loondispensatie hiervoor in de plaats komt. Bij loondispensatie kan de werkgever een salaris onder het wettelijk minimumloon betalen en vult de gemeente het inkomen aan met een uitkering.

Staatssecretaris Van Ark wil een loonaanvullingsregeling ontwerpen binnen de Participatiewet. Zij stelt randvoorwaarden. Het  inkomen van mensen die gaan werken met een loonaanvulling moet hoger zijn dan wat zij aan uitkering zouden krijgen zonder werk. Ook moet de regeling voor werkgevers eenvoudig zijn om uit te voeren. Het wetsvoorstel Loondispensatie wordt na de zomer van 2018 naar de Kamer gestuurd.

Vergaderinformatie

Op donderdag 8 februari 2018 vergaderde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Participatiewet. Namens het kabinet was staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.