Werkloosheid onder vijftigplussers

Ouderen op een bankje nabij de Maas

De langdurige werkloosheid onder vijftigplussers is vrij hoog. Kabinet, werkgevers en vakbonden werken samen om de kansen van vijftigplussers op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarvoor is het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ opgesteld.

Actieplan

In het plan staan de mogelijkheden om vijftigplussers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Zo is de ‘inkomensverrekening’ bedacht. Hierbij vult de WW-uitkering het inkomen aan als dat lager is dan het WW-maandloon. Verder zijn er maatregelen genomen waardoor het voor werknemers loont  om mensen van 50 jaar en ouder aan te nemen. Nu doen ze dat vaak niet omdat ze te duur zouden zijn.

Wat werknemers zelf kunnen doen

In het actieplan staat ook wat werknemers zelf kunnen doen om hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten. Bijvoorbeeld door regelmatig scholing te volgen om hun kennis up-to-date te houden. Ook kunnen zij zelf dingen doen om te voorkomen dat ze werkloos raken. Bijvoorbeeld door hun werkzaamheden aan te passen of af en toe van  functie te wisselen binnen de eigen organisatie.

John de Wolf in gesprek met commissie

Om het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ een ‘gezicht’ te geven, is oud-voetballer John de Wolf als ambassadeur voor de aanpak van ouderenwerkloosheid aangesteld. Hij werkt mee aan een betere beeldvorming over vijftigplussers op de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer voerde op woensdag 5 oktober een gesprek met John de Wolf.

Vergaderinformatie

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overlegde op donderdag 6 oktober 2016 over de aanpak van werkloosheid onder vijftigplussers. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam hiervoor naar de Tweede Kamer.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites