Terugkijken

Tijdens het overleg werd voor het eerst geëxperimenteerd met een nieuwe, dynamische vergaderopstelling in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Onderdeel hiervan is dat sprekers, zowel Kamerleden als bewindspersonen, staand het woord voeren.

Straatprotest in Venezuela

Protesten tegen president Maduro

De bevolking van Venezuela ondervindt grote gevolgen van een zware economische crisis. Sinds enkele maanden komen Venezolanen in het geweer tegen president Nicolás Maduro. Bij massale straatprotesten tegen zijn bewind zijn inmiddels tientallen doden en honderden gewonden gevallen. Maduro stelt alles in het werk om de oppositie te smoren, onder meer met decreten om zijn macht te vergroten.

Naast armoede en voedseltekorten kampt Venezuela met een slechte gezondheidszorg. Onlangs bracht de minister van Volksgezondheid cijfers over de gezondheidssituatie in Venezuela naar buiten: het sterftecijfer onder baby’s tot een jaar is in 2016 met 30% gestegen, terwijl het aantal malariadoden met 76% omhoogging. Dit was voor president Maduro reden om de minister van Volksgezondheid te ontslaan.

Democratisch proces

In zijn brief van vrijdag 12 mei stelt minister Koenders van Buitenlandse Zaken dat het beleid van president Maduro het democratisch proces in Venezuela ondermijnt. Het kabinet betreurt het gebruik van geweld tegen demonstranten ten zeerste. Via diplomatieke contacten probeert Nederland, ook in Europees verband, de situatie in Venezuela te stabiliseren.

Gevolgen voor Koninkrijk

De onrust in Venezuela kan gevolgen hebben voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Want Aruba, Curaçao en Bonaire liggen dicht bij Venezuela. “Vooral in de sectoren energie, migratie en toerisme kan de crisis in Venezuela voelbaar impact hebben op de Koninkrijkslanden”, vreest Koenders. Ook is sprake van een lichte toename van het aantal illegale immigranten dat vanuit Venezuela naar het Caribische deel van het Koninkrijk reist. Daarom wordt gesproken over de invoering van een elektronische visumplicht. Daarnaast bereidt de regering zich voor op een mogelijke evacuatie van Nederlandse burgers uit Venezuela, hoewel daar momenteel geen aanleiding voor is.

Vergaderinformatie

De commissie voor Buitenlandse Zaken en de commissie voor Koninkrijksrelaties spreken op woensdag 17 mei van 18.00 tot 20.00 uur over de onrust in Venezuela met minister Koenders (Buitenlandse Zaken) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.