Leerlingen maken hun eindexamen in een gymzaal

Onderwijs op maat

Nederlands volgen op vmbo-niveau, maar wiskunde op havoniveau. Het is een voorbeeld van onderwijs op maat. Binnen de huidige regels hebben scholen al veel mogelijkheden om leerlingen maatwerk te kunnen bieden. Dat schreef staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in februari in een brief aan de Tweede Kamer. Op sommige scholen kunnen leerlingen bijvoorbeeld op een hoger niveau examen doen in vakken waar ze goed in zijn.

Maatregelen

Op de meeste middelbare scholen speelt maatwerk echter nog geen grote rol. Vorig jaar deed bijvoorbeeld maar 1,16% van alle eindexamenleerlingen examen in vakken op een hoger niveau. Staatssecretaris Dekker heeft daarom maatregelen aangekondigd die álle middelbare scholieren de mogelijkheid moeten bieden om vakken op een hoger niveau af te sluiten. Als ze het examen in die vakken niet halen, mogen ze het op hun oorspronkelijke niveau herkansen. Op hun diploma komt te staan welke vakken de leerling op een hoger niveau heeft gevolgd. Dekker wil deze maatregelen vanaf het schooljaar 2016-2017 laten ingaan.

Blijven zitten

Onderwijs op maat betekent niet alleen dat leerlingen vakken op verschillende niveaus moeten kunnen volgen. Staatssecretaris Dekker beschouwt alternatieven voor zittenblijven ook als een voorbeeld van maatwerk. Een recent onderzoeksrapport van de regering noemt het ‘bot’ dat leerlingen een heel jaar moeten overdoen als ze slechts één of enkele vakken niet hebben gehaald. Daarom wil Dekker scholen stimuleren om naar alternatieven te zoeken. Bijvoorbeeld door leerlingen die het nodig hebben les te geven op een zomerschool. Als zij de vakken aan het einde van de zomervakantie hebben gehaald, gaan ze alsnog over naar de volgende klas.

Vergaderinformatie

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vergaderde op donderdag 28 april 2016 over maatwerk en flexibilisering in het onderwijs. Namens het kabinet was staatssecretaris Dekker daarbij aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken lezen die bij dit overleg horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites