Nucleaire sector in Nederland

Waarschuwingen tegen nucleaire straling

Nederland heeft een werkende kerncentrale in Borssele, een buiten werking zijnde centrale in Dodewaard en twee onderzoeksreactoren in Petten en Delft. De reactor in Petten is verantwoordelijk voor 60% van de grondstoffen voor de nucleaire geneeskunde in Europa. De beheerders van de kernreactoren moeten een geldbedrag opzij zetten om de kernreactoren in de toekomst veilig af te breken en op te ruimen.

Radioactieve straling en radioactief afval zijn gevaarlijk voor de mens en zijn omgeving. Daarom moet de veiligheid bij het gebruik, het vervoer en de opslag van radioactief materiaal goed op orde zijn. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) controleert dit.

Vervoer en opslag

De Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) regelt het inzamelen, verwerken en opslaan van radioactief materiaal. De eerste opslag vindt bovengronds plaats in Vlissingen voor ten minste honderd jaar (langetermijnberging). Daar ligt nu bijna 30.000 vierkante meter radioactief materiaal, waarvan 86 vierkante meter hoogradioactief is. Uiteindelijk komt het radioactieve materiaal voor vele duizenden jaren diep in de bodem te liggen (eindberging). Over hoe dat gaat gebeuren neemt het kabinet pas een besluit als er meer duidelijk is over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. COVRA spaart alvast voor de toekomstige uitgaven voor langetermijnberging en eindberging. Onder andere de lage rentestand zorgt hierbij voor problemen.

Belgische kerncentrales

Over de grens met België staan kerncentrales van Electrabel in Doel bij Antwerpen en Tihange bij Luik. Problemen als scheurtjes in de wand van een reactorvat leidden de afgelopen jaren verschillende keren tot het stilleggen van reactoren bij de kerncentrales. Het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is verder bezorgd over hoe Electrabel omgaat met het risico op brand. Minister Schultz heeft de Belgische minister Jambon van Veiligheid en Binnenlandse Zaken in een brief geschreven dat zij hierover bezorgd is en wil opheldering over de gang van zaken.

Vergaderinformatie

De commissie voor Infrastructuur en Milieu debatteerde op woensdag 7 december 2016 over de nucleaire veiligheid. Namens het kabinet waren minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en minister Dijsselbloem van Financiën aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites

Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Vijf dagen na het debat is van de vergadering ook ondertiteling beschikbaar.