Russische lhbt’ers kunnen gemakkelijker asiel aanvragen

Als je in Rusland lesbienne, homoseksueel, biseksueel of transgender (lhbt) bent, loop je het risico dat je slachtoffer wordt van discriminatie of geweld. De situatie voor lhbt’ers is de laatste jaren niet verbeterd, blijkt uit een recent ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit heeft onder andere te maken met een Russische wet uit 2013, die het promoten van niet-traditionele relaties onder minderjarigen verbiedt. Deze wet vergroot de anti-homogevoelens onder de bevolking. Ook de Russische media dragen bij aan een anti-homoklimaat en het aantal gewelddadige aanvallen op lhbt’ers is toegenomen. De autoriteiten in Rusland doen bovendien weinig tegen discriminatie van en geweld tegen lhbt’ers. Staatssecretaris Dijkhoff heeft daarom besloten om Russische lhbt’ers aan te wijzen als risicogroep, wat betekent dat Nederland soepeler omgaat met hun asielaanvraag.

Betere adviezen over gezondheid vreemdelingen

Ontstaat er een medische noodsituatie zodra een zieke vreemdeling wordt uitgezet? Met deze vraag houdt het Bureau Medische Advisering (BMA) zich bezig. Ook zoekt dit bureau uit of de vreemdeling de medische behandeling kan krijgen in het land van zijn herkomst. Het advies van het BMA speelt een belangrijke rol bij de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),  de kwaliteit van het BMA-advies moet omhoog, aldus een rapport van de Nationale ombudsman in het voorjaar van 2015. In een aantal gevallen hebben artsen te weinig onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van noodzakelijke medische zorg en medicijnen in het land van herkomst. De staatssecretaris neemt een aantal aanbevelingen van de Nationale ombudsman over. 

Belang van kind in IND-werkinstructie

Het belang van het kind kreeg volgens de Tweede Kamer tot nog toe te weinig aandacht in de werkinstructie van de IND. Op verzoek van de Tweede Kamer is daarom aan de werkinstructie een hoofdstuk met acht uitgewerkte voorbeelden over het belang van het kind toegevoegd. Volgens artikel 8 van het EVRM hebben kinderen recht op ‘eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven’. Dit kan betekenen dat het in het belang van het kind is dat zijn vader en/of moeder in Nederland blijft, ook al heeft hij of zij zelf geen recht op verblijf.

Vergaderinformatie

De Tweede Kamer sprak op woensdag 30 september 2015 over het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid. Namens het kabinet was staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via de bovenstaande link lezen.

Gerelateerde websites