Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf dagen na het debat is daarvan ook de ondertiteling beschikbaar.

Mariabeeld met rozenkrans

Seksueel misbruik

Begin 2010 kwamen veel berichten naar buiten over seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk. Op verzoek van de kerk deed een onafhankelijke commissie onderzoek naar het misbruik in de periode 1945-2010. De commissie stond onder leiding van oud-politicus Wim Deetman. Een van de conclusies van de commissie was dat waarschijnlijk enkele tienduizenden minderjarigen te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Meldpunt

Tot 1 mei 2015 konden slachtoffers via het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK een klacht indienen tegen inmiddels overleden daders of over verjaard seksueel misbruik. Daarmee konden ze ook aanspraak maken op financiële compensatie. Maar voor sommige klachten was te weinig steunbewijs, terwijl het verhaal van deze ‘klagers’ vaak wel geloofwaardig was. Daarom heeft de kerk hun een financiële tegemoetkoming aangeboden (een ‘slotactie’).  

‘Schrijnende gevallen’

Momenteel onderzoekt de kerk hoe ze omgaat met slachtoffers die niet in staat waren om vóór 1 mei 2015 hun klacht in te dienen. Voor deze ‘schrijnende gevallen’ blijft het mogelijk om alsnog een klacht in te dienen. Een onafhankelijk team van deskundigen beoordeelt de klacht en adviseert over een eventuele financiële genoegdoening. Hierover zal de rooms-katholieke kerk ieder jaar een rapport uitbrengen. Daarin staat ook hoe de kerk verder inzet op het voorkomen en bespreekbaar blijven maken van seksueel misbruik.

Schikking

Sommige slachtoffers wilden niet de volledige klachtenprocedure doorlopen. Zij konden hun klacht met een schikking afhandelen. Daarvoor moesten ze een geheimhoudingsverklaring tekenen, waardoor mogelijk steunbewijs voor andere slachtoffers verloren is gegaan. Wim Deetman heeft de rooms-katholieke kerk opgeroepen om deze geheimhouding op te heffen.

Vergaderinformatie

Op woensdag 14 december 2016 vergaderde de commissie voor Veiligheid en Justitie over seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. Namens het kabinet was minister Van der Steur bij het debat aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken lezen die bij dit overleg horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites