Satellietbusjes van NOS en Omroep Brabant

Mediabegroting

De Mediabegroting regelt de financiering van landelijke en regionale (erkende) publieke omroepen. Het budget voor de landelijke publieke omroep, waarvan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) het bestuur vormt, ligt in 2017 op 809,8 miljoen euro. Dat voor de regionale publieke omroep is 141,5 miljoen euro, 17 miljoen euro minder dan in 2016.

Regionale Publieke Omroep (RPO)

Op 26 mei 2016 is de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) opgericht. De RPO is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een gezamenlijke begroting van de dertien regionale omroepen. Maar volgens het Commissariaat van de Media verloopt de samenwerking tussen de omroepen nog niet optimaal. Het beleid van de omroepen wordt bijvoorbeeld nog onvoldoende centraal gecoördineerd, vindt het Commissariaat.

Bezuinigingen regionale omroep

Staatssecretaris Dekker werkt aan een wetsvoorstel om de onderlinge samenwerking tussen de omroepen verder te versterken. Volgens Dekker kan daardoor een groot deel van de bezuinigingen worden opgevangen. De regionale omroepen staan echter nog niet achter het wetsvoorstel. Daarom wordt het nog niet aan de Tweede kamer voorgelegd. Tijdens het wetgevingsoverleg over de Mediabegroting spreekt de Kamer wel met Dekker over de geplande bezuinigingen van 17 miljoen euro.

Mediawet

Op 2 november 2016 is de aangepaste Mediawet in werking getreden. Over deze wet was veel te doen. Bijvoorbeeld over het voorstel van staatssecretaris Dekker om amusementsprogramma’s te schrappen. Ook waren veel mensen bang dat de NPO met de nieuwe Mediawet te veel macht zou krijgen. Staatssecretaris Dekker moest zijn wetsvoorstel daarom aanpassen. Op 25 oktober 2016 stemde de Eerste Kamer in met zijn aangepaste plan. Amusementsprogramma’s zijn in de nieuwe Mediawet wel toegestaan, maar dan wel als middel om een educatief, cultureel of informatief doel te bereiken of een breed en divers publiek te trekken.

Vergaderinformatie

Op maandag 28 november 2016 sprak de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met staatssecretaris Dekker over de Mediabegroting. De Mediabegroting is onderdeel van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kamerleden kunnen ervoor kiezen om onderdelen van begrotingen apart te behandelen in een wetgevingsoverleg. Dat gebeurde nu met de Mediabegroting en eerder met de Cultuurbegroting.

Op 2 november en 3 november debatteerde de Tweede Kamer plenair over de Onderwijsbegroting. Die is net als de Mediabegroting en Cultuurbegroting onderdeel van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Relevante links