Luchtvaart in Nederland en Europa

Een vliegtuig stijgt op boven Schiphol

De welvaart, economische groei en werkgelegenheid in Nederland hangen voor een groot deel af van de handel met andere landen. Transport door de lucht speelt daarbij een belangrijke rol. De Nederlandse luchthavens verwerkten in 2015 bijna 1,7 miljoen ton goederen. Meer dan 60 miljoen passagiers reisden van en naar Nederlandse luchthavens. Voor heel Europa ging het om bijna 2 miljard reizigers. Snelle groei van de luchtvaartsector in Azië leidt tot toenemende concurrentie. De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om de Europese luchtvaart concurrerend te houden en te laten profiteren van de groeimarkten buiten Europa.

Europese luchtvaartstrategie

De Europese Commissie wil één Europees luchtruim tot stand brengen (een 'Single European Sky'). Het Europese luchtruim bestaat daarbij uit negen blokken, Functional Airspace Blocks (FAB) geheten. Nederland vormt samen met Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, België en Luxemburg het blok FAB Europa Centraal (FABEC). De oppervlakte daarvan is 1,7 miljoen vierkante kilometer. De totstandkoming van de blokken ligt achter op de planning. De commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamerleden Van Helvert en Belhaj aangesteld als rapporteur. Hun missie is om zo veel mogelijk informatie in te winnen over de Europese voorstellen en de onderhandelingen die daarover plaatsvinden in Brussel.

Europese luchtvaartverdragen

Omdat luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten mogelijk staatssteun ontvangen, kan er sprake zijn van oneerlijke handelspraktijken. Om de concurrentiepositie van Europese luchtvaartmaatschappijen te verbeteren, wil de Europese Unie onderhandelen met de Golfstaten over afspraken waarmee een eerlijke concurrentie gegarandeerd is. Rechten om te mogen landen op elkaars luchthavens maken ook deel uit van de te sluiten verdragen.

Vliegen boven conflictgebieden

Op 17 juli 2014 vond boven Oekraïne de ramp met Malaysia Airlines vlucht MH17 plaats. Dit leidde tot meer aandacht voor het gevaar van vliegen boven conflictgebieden. Het kabinet is voorstander van het zo snel mogelijk delen van informatie over mogelijke dreigingen. Nationale overheden en luchtvaartmaatschappijen kunnen dan de risico’s beter inschatten. Het kabinet stelt voor om dit op te nemen in het werkprogramma van de ICAO (International Civil Aviation Organization). Deze organisatie maakt regels voor de internationale burgerluchtvaart. De aanbeveling staat ook in het rapport van de European High Level Task Force aan de Europese Commissie.

Vergaderinformatie

De commissie voor Infrastructuur en Milieu debatteert op woensdag 1 juni 2016 over de luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden). Namens het kabinet was staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu aanwezig. 

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites