Groei van de luchtvaart

Landingsbaan op vliegveld Eindhoven
Landingsbaan op vliegveld Eindhoven

Het luchtruim in Nederland moet opnieuw ingedeeld worden. Dat komt door de groei van de luchtvaart, de wensen van luchtvaartmaatschappijen en de noodzaak om vliegroutes zo te plannen dat ze zo min mogelijk hinder voor de omgeving veroorzaken.  

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister voor die nieuwe indeling een plan gemaakt. Daarin beschrijft zij wat er komt kijken bij die herindeling, die uiteindelijk pas in 2023 kan gebeuren. Ook besteedt ze aandacht aan de inspraak en de deelname van zo veel mogelijk betrokkenen.

Schiphol

Schiphol kan bijna niet meer groeien. Daarom wordt onderzocht wat nodig is om een verdere groei wel mogelijk te maken. Daarbij kijkt men naar de veiligheid op de luchthaven en naar de investeringen die nodig zijn in landingsbanen, terminals en pieren/gates. Ook kijkt men naar de milieueffecten van een verdere groei en de mogelijkheden om vakantievluchten te verplaatsen naar Eindhoven en Lelystad.

Naast deze onderzoeken is ook de Omgevingsraad Schiphol (ORS) om advies gevraagd over de manier waarop  Schiphol zich kan ontwikkelen met zo weinig mogelijk geluidoverlast. Ook over het dilemma ‘extra woningen bouwen vanwege de woningnood of groei van Schiphol’ zal de ORS adviseren.

Terugkijken en teruglezen

Op donderdag 25 januari 2018 vergaderde de commissie over luchtvaart. Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat komt voor dit overleg naar de Tweede Kamer.

Terugkijken

Kijk het overleg terug via Debat Gemist.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij het algemeen overleg horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites