Terugkijken

Verschillende actiegroepen boden op dinsdag 12 september in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie aan. Ze vinden de vliegroutes vanaf Lelystad veel te laag. Vanaf 2019 gaat het nieuwe, grotere Lelystad Airport open.

Rondetafelgesprek op donderdag 7 september over Schiphol en regionale luchthavens

Het aantal vluchten op Schiphol is de afgelopen jaren zo gegroeid dat de luchthaven bijna aan de grens van zijn capaciteit zit. In 2008 is afgesproken dat er op de luchthaven tot 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar mogen plaatsvinden. Door de snelle economische groei wordt die grens dit jaar al bereikt. Regionale luchthavens moeten daarom vluchten over gaan nemen. In drie blokken van een uur (zie de agenda) sprak de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu op donderdag 7 september met deskundigen en betrokkenen over de verplaatsing van die vluchten.

Lelystad Airport

In het algemeen overleg over luchtvaart kwam ook de drukte op Schiphol aan de orde. Door het ministerie is voorgesteld vooral Lelystad Airport vanaf 2019 vluchten te laten overnemen. Daarbij zou die luchthaven moeten doorgroeien tot uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen per jaar. Over de daarbij voorgestelde vliegroutes over Flevoland is veel discussie. Daarom zijn er in dat verband ook alternatieve vliegroutes voorgesteld.  

Vliegen over conflictgebieden

De Nederlandse rijksoverheid en partijen in de Nederlandse luchtvaart hebben afgesproken om dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart met elkaar te delen. Daarvoor is in juni 2016 een convenant getekend. Deze afspraken blijken in de praktijk goed te werken. Internationaal heeft de ICAO (International Civil Aviation Organization) een website ontwikkeld waarin zij alle conflictgebieden bijhoudt. Nederland zet zich in om deze website ook goed te vullen met actuele informatie.

Vergaderinformatie

Op donderdag 28 september 2017 debatteerde de commissie voor Infrastructuur en Milieu verder over luchtvaart en luchthavens. Namens het demissionaire kabinet is staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu aanwezig. Het eerste deel van dit overleg was op woensdag 20 september.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites