Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen na het debat is ook ondertiteling beschikbaar.

Onderwijs

Een docent geeft les met behulp van een smartboard

‘Kerels voor de klas’

Op één op de zes basisscholen werkt geen enkele meester, bleek in september 2016 uit onderzoek van het AD. Volgens Eppo Bruins, Kamerlid namens de ChristenUnie, moet er een betere balans komen tussen het aantal mannen en vrouwen voor de klas. Daarom heeft hij een initiatiefnota ingediend (‘Kerels voor de klas’) met voorstellen om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor mannen. Bijvoorbeeld door in het basisonderwijs meer praktische vakken te geven, zoals techniek, ICT en gym. En door meer ruimte te bieden voor fulltime banen.

Mees Kees

In de Lerarenagenda 2013 spreekt het kabinet de ambitie uit om meer mannen in het basisonderwijs te krijgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bussemaker dat er sinds 2013 al veel initiatieven zijn ontstaan om dit te bereiken. Sommige pabo’s zijn bijvoorbeeld de campagne ‘Veel meer meester!’ gestart, met onder andere de Mees Kees-verkiezing voor de beste meester van het jaar. Het thema ‘meer mannen voor de klas’ moet volgens de minister wel blijvend worden besproken. Alleen dan kan het tij worden gekeerd. 

Lerarentekort

In het basisonderwijs wordt een lerarentekort verwacht, vooral in de krimpregio’s. Hetzelfde geldt voor de bètavakken en de moderne vreemde talen op de middelbare school en het mbo. In het mbo speelt ook vergrijzing mee: er werken relatief veel oudere docenten die de komende jaren met pensioen gaan. Het kabinet komt later in februari met een plan om het lerarentekort terug te dringen.

Leraren zijn nooit uitgeleerd

Het kabinet vindt het belangrijk dat er voldoende capabele studenten instromen bij lerarenopleidingen, dat de opleiding en begeleiding goed zijn en dat de toekomstige leraren zichzelf ook na hun opleiding blijven verbeteren en bijscholen. Om de constante opleiding van leraren nog verder te verbeteren, moeten alle betrokken partijen, zoals lerarenopleidingen en scholen, met elkaar samenwerken.

Vergaderinformatie

Op woensdag 8 februari 2017 debatteerde de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over leraren, lerarenopleidingen en onderwijs.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij het overleg van woensdag 8 februari horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites