Uitgelicht

Leefbaarheid en welvaart in de regio’s

Op woensdag 20 juni 2018 overlegde de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stimulering van de leefbaarheid en welvaart in bepaalde regio’s. Het kabinet heeft hiervoor de zogenoemde Regio Envelop beschikbaar gesteld, een investering van 950 miljoen euro voor de jaren 2018 tot en met 2022. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de leiding bij de uitvoering. Voor dit overleg kwamen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Kamer.
20
jun