Live volgen

Het overleg is van 18.30 tot 21.00 uur in de Thorbeckezaal. Volg het debat live in video of audio.

Tractor rijdt over akker

In de Landbouw- en Visserijraad nemen de lidstaten van de Europese Unie (EU) besluiten over het Europese landbouw- en visserijbeleid. Het huidige kabinet is demissionair en behandelt daarom alleen lopende zaken. Op 20 april is de motie-Dijkgraaf c.s. aangenomen (Kamerstuk 28625, nr. 242). De Tweede Kamer vraagt daarin de regering om glashelder te maken dat de bijdrage over een moderner en eenvoudiger gemeenschappelijk landbouwbeleid de mening is van een demissionair kabinet. Voor besluiten over dit onderwerp is vooraf de goedkeuring van het Nederlandse parlement vereist.

Europees mestbeleid

De Tweede Kamer heeft het nationale mestbeleid controversieel verklaard, maar niet de Europese Nitraatrichtlijn. De behandeling daarvan kan niet wachten omdat de Europese Unie voortgang van Nederland verwacht. Doordat boeren mest gebruiken komt er nitraat en fosfaat in het grond- en oppervlaktewater terecht. De Europese Nitraatrichtlijn wil daarom het mestgebruik terugdringen. Elke vier jaar moeten de lidstaten een actieprogramma indienen bij de Europese Commissie met maatregelen om te voldoen aan de richtlijn.

Voor 31 december 2017 moet Nederland een mestactieprogramma voor de periode 2018-2021 indienen. Het demissionaire kabinet wil de maatregelen daarin toespitsen op gebieden met waterkwaliteitsproblemen. Het grondwater in Noord-Brabant en Limburg bevat bijvoorbeeld nog te veel nitraat. Ook zullen de maatregelen gericht zijn op de landbouwpraktijken die de problemen veroorzaken. Zo kan winst worden behaald met precisiebemesting die het wegspoelen van nitraat tegengaat. Instrumenten bepalen daarbij nauwkeurig waar en wanneer een gewas mest nodig heeft.

Pulsvisserij

Nederland wil graag dat de EU pulsvisserij toelaat. Met deze nieuwe vistechniek worden platvissen als tong en schol via lichte elektrische schokken opgeschrikt van de zeebodem, zodat ze zich laten vangen. De EU wil visserijvoorschriften in Europese regio’s door de lidstaten zelf laten vaststellen. Het kabinet vindt dit een goede zaak maar zal toch niet deelnemen aan de stemming hierover. Reden daarvoor is dat toelating van de pulsvisserij lastig te realiseren is als alle lidstaten in de regio het daarmee eens moeten zijn.

Vergaderinformatie

De commissie voor Economische Zaken debatteert op dinsdag 9 mei 2017 van 18.30 tot 21.00 uur over de Europese Landbouw- en Visserijraad van 11 mei 2017. Namens het kabinet is staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites