Krimpgebieden in Nederland

bevolkingsdaling
Leegstaande winkels in het centrum van Heerlen.

In gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en Noord- en Oost-Groningen daalt het aantal inwoners tot 2040 met 16%. In overige delen van Nederland groeit het aantal inwoners tot 2040 met 11%.

Oorzaken en gevolgen

De bevolking in krimpgebieden daalt doordat er steeds minder kinderen worden geboren. Ook trekken gezinnen, jongeren en hoogopgeleiden naar grotere steden.

Bevolkingsdaling kan grote gevolgen hebben voor die regio’s. Door de verhuizing van jongeren naar grotere steden vergrijst de bevolking. Een gemeente kan hierdoor minder aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Ook scholen, winkels en andere voorzieningen kunnen verdwijnen en huizenprijzen dalen door leegstaande woningen.

Aanpak

Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van de gevolgen van bevolkingskrimp. Zij werken samen met woningcorporaties, onderwijs en zorginstellingen, actieve burgers en bedrijven. Zo bekijken ze hoe leegstaand vastgoed een nieuwe bestemming kan krijgen, hoe de zorg in de regio’s georganiseerd wordt en hoe de werkgelegenheid een stimulans kan krijgen. Door de huisvesting van rijkskantoren in krimpgebieden kan de werkgelegenheid in deze gebieden toenemen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt de provincies en gemeenten bijvoorbeeld door samenwerking met de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). Bevolkingskrimp is een van de thema’s van de LVKK.

Actieplan Bevolkingsdaling

De krimpregio’s, betrokken provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceerden in maart 2016 het Actieplan Bevolkingsdaling. In dit actieplan staan de ambities en acties  om de gevolgen van bevolkingsdaling in krimpregio’s in de periode 2015-2019 gezamenlijk aan te pakken.

Vergaderinformatie

Op woensdag 14 september 2016 vergaderde de commissie voor Wonen en Rijksdienst over krimp en bevolkingsdaling. Namens het kabinet was minister Blok voor Wonen en Rijksdienst aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites