Khadija Arib (links) krijgt de Voorzittershamer van Stientje van Veldhoven, die vergadervoorzitter was tijdens het debat en de stemmingen.

Vanuit de Voorzittersstoel bedankte Arib na afloop de Tweede Kamerleden: "Ik zal er alles aan doen om het komende jaar deze Kamer alle ruimte te geven."

In haar sollicitatiebrief benadrukte Arib het belang van een goede informatievoorziening aan de Kamer, voor zowel Kamerleden uit de coalitie als Kamerleden uit de oppositie. Daarnaast noemde Arib de werkzaamheden rond het EU-voorzitterschap die voorbereid moeten worden. "Het Nederlandse parlement staat de komende periode in de schijnwerpers. Het is ons aller taak hiervan een succes te maken."

Teruglezen

De kandidaten

Vier kandidaten voor het Voorzitterschap
Van links naar rechts: kandidaten Ton Elias (VVD), Khadija Arib (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Martin Bosma (PVV)

De vacature voor Kamervoorzitter ontstond na het aftreden van Anouchka van Miltenburg (VVD) op 12 december 2015.

De Kamerleden hadden elk een brief gestuurd waarmee zij solliciteerden voor het Voorzitterschap:

Uitslag stemronden

  • In de eerste stemronde zijn 146 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan gingen 2 stemmen naar Roos Vermeij (PvdA), 16 naar Martin Bosma (PVV), 30 naar Madeleine van Toorenburg (CDA),  40 naar Ton Elias (VVD) en 58 naar Khadija Arib (PvdA).
  • In de tweede stemronde zijn 148 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan gingen 2 stemmen naar Roos Vermeij (PvdA), 13 naar Martin Bosma (PVV), 34 naar Madeleine van Toorenburg (CDA),  43 naar Ton Elias (VVD) en 56 naar Khadija Arib (PvdA).
  • In de derde stemronde zijn 147 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan gingen 11 stemmen naar Martin Bosma (PVV), 32 naar Madeleine van Toorenburg (CDA),  44 naar Ton Elias (VVD) en 60 naar Khadija Arib (PvdA).
  • In de vierde stemronde ging het tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen in de derde stemronde,Ton Elias (VVD) en Khadija Arib (PvdA). In de vierde stemronde ging het tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen in de derde stemronde. Ton Elias (VVD) kreeg 51 stemmen en Khadija Arib (PvdA) 83.

Anoniem stemmen

Bij de verkiezing van de Voorzitter gelden de regels voor het stemmen over personen uit het Reglement van Orde (paragraaf 5).

Stemming over de kandidaten gebeurt met stembriefjes, die in een bus worden gedaan. De stemming is dus anoniem. De stemming is alleen geldig als er voldoende Kamerleden aan de stemming hebben meegedaan (minimaal 76 leden). De Kamer benoemt vier leden als stemopnemers; zij tellen de stemmen. Het eerstbenoemde lid van de commissie van stemopnemers maakt de uitslag bekend.

Stembriefjes kunnen ongeldig worden verklaard als ze niet goed zijn ingevuld. De stemming kan ook ongeldig worden verklaard als er meer stembriefjes in de bus worden gevonden dan er leden zijn.

Stemmingen

Stemmingen over personen zijn in de eerste en tweede ronde vrij. Dat betekent dat in deze ronden iedere kandidaat mag worden ingevuld.

Als na de tweede stemming geen van de vier kandidaten de volstrekte meerderheid heeft, vindt een derde stemming plaats tussen de kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

Als bij de laatste stemming beide kandidaten evenveel stemmen halen, beslist het lot. Om deze beslissing tot stand te brengen wordt een naambriefje uit de stembus getrokken. De persoon die daarop staat vermeld wordt Kamervoorzitter.