Gezond en veilig opgroeien

Kamerleden en jongeren ontbijten met elkaar in het Mauritshuis tijdens het Nationaal Schoolontbijt op 8 november.

Het kabinet wil dat kinderen in Nederland zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Soms hebben zij hierbij hulp nodig. Gemeenten zijn sinds 2015 zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdwet

In de Jeugdwet staat dat de gemeente voorziet in de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren. De gemeenten zijn hiermee bestuurlijk en financieel verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning, hulp en zorg van jeugdigen.

Samenwerking

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het invoeren van de Jeugdwet. De zorg aan de jongere mocht hier niet onder lijden. Het kabinet wil veel aandacht besteden aan de inhoudelijke vernieuwing van jeugdhulp. De zorg moet dicht bij het kind worden georganiseerd. Hiervoor is een goede samenwerking nodig binnen de zorg (bijvoorbeeld tussen verzekeraars en gemeenten) maar ook tussen zorg en onderwijs,  justitie en veiligheid.

Wachtlijsten

Uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS onder 228 gemeenten blijkt dat driekwart van de gemeenten een wachtlijst heeft voor jeugdzorg. Gemeenten geven aan dat ze meer tijd nodig hebben voor de veranderingen in de jeugdzorg om een ‘innovatiever en passender zorgaanbod te bieden.’Een goed en transparant inzicht van wachttijden in de regio ondersteunt het maken van een passende keuze voor een aanbieder.

Het allerbelangrijkste is dat jeugdigen die acuut hulp nodig hebben, snel een passende behandeling krijgen.

Vergaderinformatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak maandag 4 december 2017 over Jeugd en aanverwante zaken met minister De Jonge en minister Dekker.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.