Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Vijf dagen na het debat is van de vergadering ook ondertiteling beschikbaar.

Goed voor mensen en milieu

Minister Dijsselbloem van Financiën (links) en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tekenen het convenant van de bancaire sector over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Minister Dijsselbloem van Financiën (links) en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tekenen het convenant van de bancaire sector over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Internationale handel gaat over meer dan geld verdienen. De overheid vindt het ook belangrijk dat mensen en milieu niet lijden onder onze welvaart. Daarom wil Nederland zaken als kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling aanpakken. Leveranciers van de overheid moeten bijvoorbeeld voldoen aan duurzaamheidseisen. Ook stimuleert de overheid convenanten die zijn gericht op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Convenanten: hoe staat het ermee?

In verschillende sectoren zijn inmiddels convenanten gesloten die duurzaam ondernemen als doel hebben:

 • Het convenant duurzame kleding en textiel (van 4 juli 2016). Uitbannen van kinderarbeid is het belangrijkste doel.
 • Het convenant in de bancaire sector (van 28 oktober 2016) gaat vooral over mensenrechten.

Andere sectoren willen nog in 2016 een convenant afsluiten:

 • De sierteeltsector
 • De sector duurzame plantaardige eiwitten
 • De houtsector
 • De land- en tuinbouwsector

Weer andere sectoren streven ernaar om in 2017 een convenant te sluiten:

 • De natuursteensector
 • De voedingsmiddelensector
 • De goudsector
 • De verzekeringssector
 • De metallurgische industrie
 • De toerismesector

In de olie- en gassector bleek weinig draagvlak voor een convenant, schrijft de minister aan de Kamer. De sector zegt al voldoenden volgens de OESO-richtlijnen te werken. In het voorjaar moet uit onderzoek blijken of dit ook echt zo is.

Duurzame kleding en textiel

Met het convenant duurzame kleding en textiel wil het kabinet meer duurzame kleding en betere arbeidsomstandigheden in de kleding- en textielindustrie stimuleren. Door dit convenant werken bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid samen aan het uitbannen van kinderarbeid bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije. Een ander doel van het convenant is het realiseren van een leefbaar loon, waarmee een werknemer eten, huisvesting, zorg, onderwijs, kleding en vervoer kan betalen voor zichzelf en het eigen gezin. Werknemers hebben recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Producenten streven naar het terugdringen van milieuvervuiling. Gaandeweg zullen kleding en textiel eerlijker en duurzamer worden.

Het kabinet is het eens met de organisatie Rank a Brand dat Nederlandse kledingbedrijven nog te weinig rapporteren over wat zij doen aan duurzaamheid en verbetering van arbeidsomstandigheden. Maar volgens de minister betekent dit niet dat deze bedrijven er niets aan doen. In de afgelopen drie jaar is er wel degelijk vooruitgang geboekt, aldus Ploumen. Zo zijn met Nederlandse steun alle 3500 textielfabrieken die exporteren, geïnspecteerd op brand- en bouwveiligheid. En er zijn drie keer meer arbeidsinspecteurs dan voor 2013.

Vergaderinformatie

Op woensdag 7 december 2016 overlegde de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met minister Ploumen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Agenda en verslag

U kunt hier de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen. Of kijk het debat terug via Debat Gemist.

Gerelateerde websites