Terugkijken en verslag

Kijk het overleg over integriteit terug via Debat Gemist.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Integriteit van het openbaar bestuur

Statenpassage

Het thema integriteit staat bij alle bestuursorganen van het openbaar bestuur hoog op de agenda. Het bestuur en beleid moeten doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, democratisch en integer zijn. Zonder een integer bestuur geen geloofwaardige en betrouwbare overheid. En een integer bestuur is ook onmisbaar voor het vertrouwen van de burger in de overheid en de politiek. Een onkreukbare overheid is daarom niet alleen een essentiële waarde van de democratische rechtsstaat, maar vertegenwoordigt ook een onmisbaar maatschappelijk belang.

Integriteitskwesties

Het tijdschrift ‘Vrij Nederland’ publiceert jaarlijks de Politieke Integriteits Index. Daarin staat dat bij landelijke partijen in 2017 21 schendingen van integriteit voorkwamen, bij lokale partijen 39. De trend lijkt te zijn dat het aantal gevallen per jaar aan het dalen is. Dat komt ook doordat politieke partijen tegenwoordig meer expliciet aandacht besteden aan integriteit, vragen om een verklaring omtrent gedrag (vog) en nieuwe kandidaten trainen en screenen. 

Versterking integriteit van het lokaal bestuur

Ook een goed functionerend en integer gemeentebestuur is belangrijk voor het vertrouwen van mensen in de politiek. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft maatregelen aangekondigd om de integriteit van het lokaal bestuur te versterken en aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten tegen te gaan.

Die maatregelen kunnen gemeenten zelf nemen. Minister Ollongren wil bijvoorbeeld een strengere screening van wethouders. Als wethouders geen vog kunnen overleggen, gaat hun benoeming niet door. Ze denkt dat ondermijning vanuit het criminele circuit hiermee wordt teruggedrongen. Om dit te bereiken, werkt de minister aan een wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet.

Voor sommige maatregelen hebben gemeenten hulp nodig van buiten het gemeentebestuur. Daarvoor wil Ollongren onder meer de positie van de commissaris van de Koning versterken.

GRECO

Tijdens het algemeen overleg werd ook gesproken over het verder implementeren van de aanbevelingen uit een rapport van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO). In dat rapport staan adviezen aan Nederland om corruptie te voorkomen met betrekking tot parlementsleden, rechters en aanklagers.