Twee mannen schaken op een schaakbord

Term ‘allochtoon’

Op 22 maart 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering werd gevraagd om onderzoek te doen naar de termen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’. Van oudsher worden deze termen door onderzoekers en beleidsmakers gebruikt om het onderscheid tussen geboren Nederlanders en immigranten duidelijk te maken. In reactie op de motie schreef minister Asscher aan de Kamer dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bekijkt of er bruikbare alternatieven zijn voor de termen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’.

Financiering moskeeën

De Kamer heeft diverse malen aandacht gevraagd voor de financiering van moskeeën in Nederland. Ook de regering is bezorgd over de invloed van het salafisme, een strenge islamitische stroming. Volgens de regering ondersteunen de Golfstaten het salafisme wereldwijd met geld. Daarom pleit de regering voor transparantie over de financiering van moskeeën. Ook wordt bekeken of er extra maatregelen nodig zijn om geldstromen richting religieuze instellingen te kunnen controleren als hierover twijfels bestaan.   

Turkse couppoging

Na de mislukte couppoging van een deel van het Turkse leger, op vrijdag 15 juli 2016, ontstonden ook spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Vermeende aanhangers van geestelijke Fethullah Gülen -  door de Turkse regering verantwoordelijk gehouden voor de couppoging -  kregen ook in Nederland te maken met bedreiging en intimidatie. Daarnaast haalden Turkse Nederlanders hun kinderen van scholen die onder invloed zouden staan van Gülen.

De Kamer debatteerde op dinsdag 13 september over de onrust. Ook kwamen Turks-Nederlandse organisaties naar de Kamer om hun verhaal te vertellen in hoorzittingen in de Kamer. De regering verwacht van Turks-Nederlandse organisaties dat zij de Nederlandse rechtsstaat steunen en afstand nemen van ‘bedreiging, intimidatie en groepsdruk’.

Vergaderinformatie

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overlegde op woensdag 12 oktober 2016 over integratie. Hiervoor kwam minister Asscher naar de Kamer.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites