Private equity

Voorbijgangers staan voor de ingang van een gesloten V&D

Aandeelhoudersbelang

Bij private equity gaat het om investeerders die buiten de aandelenbeurs om investeren in bedrijven. Deze vorm van financiering wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven, vooral als alternatief voor financiering door banken. Wel bestaat het risico dat private equity-investeerders bedrijven opzadelen met schulden. Dit kan komen doordat deze geldschieters alleen het aandeelhoudersbelang en hun eigen gewin voor ogen hebben. De hoge renteverplichtingen maken bedrijven kwetsbaar voor tegenslagen. Bedrijven die hiervan de dupe werden zijn volgens Nijboer en Groot V&D, HEMA, NRC Media en afvalconcern Van Gansewinkel.

Voorstellen

De twee Kamerleden doen twaalf voorstellen om bedrijven te beschermen tegen private equity-investeerders. Het gaat om fiscale maatregelen, maatregelen om de positie van het personeel te beschermen, maatregelen om de transparantie te vergroten en maatregelen om te voorkomen dat bedrijven de dupe worden van roekeloos beleid. Dit moet er onder andere toe leiden dat de invloed van werknemers wordt vergroot en dat de kosten en inkomsten van de investeerders transparant worden.

Onderzoek

In een reactie op de nota laat het kabinet weten dat het een integere financiële sector belangrijk vindt. Het kabinet heeft niet de indruk dat er in de hele private-equitysector excessen zijn. Om er meer inzicht in te krijgen komt er een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van private equity-investeringen. Ook zal de Wet op de vennootschapsbelasting op sommige punten worden aangepast. Voor sommige voorstellen in de initiatiefnota volstaat de bestaande wetgeving, aldus de bewindspersonen. Het kabinet zal ook onderzoek doen naar versterking van de positie van de ondernemingsraad bij overnames.

Vergaderinformatie

De commissie voor Financiën debatteerde op maandag 21 maart 2016 met Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) over zijn initiatiefnota private equity: einde aan de excessen. Namens het kabinet waren minister Dijsselbloem van Financiën en staatssecretaris Wiebes van Financiën aanwezig.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze agenda horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde websites