Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen na het debat is ook ondertiteling beschikbaar.

Inburgering en integratie

Docente inburgering geeft les aan mensen met een migratieachtergrond

Eigen verantwoordelijkheid centraal

In 2013 is er een nieuw inburgeringsstelsel ingevoerd. Daarin staat eigen verantwoordelijkheid centraal. Inburgeraars kiezen bijvoorbeeld zelf welke (taal)cursussen ze volgen en betalen de meeste kosten zelf. Volgens de Algemene Rekenkamer werkt het principe van eigen verantwoordelijkheid niet goed. In een onderzoeksrapport (23 januari 2017) zegt de Rekenkamer dat het voor veel inburgeraars bijvoorbeeld ingewikkeld is om alles zelfstandig via internet te regelen, omdat ze nog nauwelijks Nederlands spreken.

Gemeenten

Sommige inburgeraars die graag willen meedoen in de Nederlandse samenleving, lopen vast tijdens het inburgeren. Gemeenten kunnen hen ondersteunen. Zij kunnen bijvoorbeeld adviseren over cursussen die inburgeraars kunnen volgen. Het kabinet wil per 1 juli 2017 de Wet Inburgering wijzigen. De rol van gemeenten wordt dan nog groter. Via een participatieverklaringstraject laten gemeenten nieuwkomers kennismaken met de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het kabinet wil dat dit traject een verplicht onderdeel wordt van het inburgeringsexamen. De Tweede Kamer moet nog over de wetswijziging stemmen.

Integratie

Inburgering is een belangrijke voorwaarde voor integratie: nieuwkomers moeten zo snel mogelijk kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld via school of werk. In de Agenda Integratie van het kabinet staan Nederlandse kernwaarden centraal. Volgens het kabinet kan onze samenleving alleen functioneren als iedereen meedoet en bepaalde basisprincipes deelt, zoals gelijkheid, vrijheid en ruimte voor verschil in religie of levensstijl. Daarom zet het bijvoorbeeld in op onderwijsprogramma’s over recht, straf en verdraagzaamheid.

Eritrea

Er bestaan zorgen over de integratie van Eritrese migranten in Nederland. Het regime in Eritrea zou via Eritrese organisaties in Nederland veel druk uitoefenen op Eritreeërs die hier wonen. Uit onderzoek van DSP-groep blijkt dat veel Eritreeërs in Nederland zich daardoor geïntimideerd en bedreigd voelen. Om de intimidatie tegen te gaan, heeft het kabinet het Eritrese regime verboden om onder dwang ‘diasporabelasting’ te heffen: belasting die het regime int van onderdanen in het buitenland. Verder probeert het kabinet de participatie en integratie van Eritreeërs in Nederland te verbeteren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt bijvoorbeeld aan netwerken tussen Eritrese Nederlanders, gemeenten en lokale organisaties.

Vergaderinformatie

Op donderdag 2 februari 2017 debatteerde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Asscher over inburgering en integratie.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites