Terugkijken

Kijk het overleg over ICT-ontwikkelingen bij de overheid terug via Debat Gemist.

Digitaal 2017

details uit een datacenter

In het vorige regeerakkoord is afgesproken dat burgers en bedrijven uiterlijk in 2017 alle zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben hun digitale dienstverlening op peil gebracht. De techniek verandert echter snel en is complex. Overheidsinstellingen moeten er dan ook op alert zijn dat zij continu en stapsgewijs aan alle burgers en ondernemers hun diensten kunnen blijven aanbieden.

ICT-projecten van het Rijk

De tijdelijke commissie ‘ICT-projecten bij de overheid’ constateerde in 2014 dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft. De minister heeft de maatregelen afgerond die hij aangekondigde in reactie op de aanbevelingen van deze commissie. Het kabinet benadrukt dat het voortdurend aandacht zal blijven besteden aan het verbeteren van de beheersing van de ICT-projecten van het Rijk.

Bureau ICT-toetsing

Een van die maatregelen is de oprichting van het Bureau ICT-toetsing BIT. Dit bureau bepaalt of bij de start van een groot, risicovol ICT-project van de rijksoverheid is voldaan aan enkele belangrijke eisen. De eerste evaluatie van het functioneren van het BIT is positief. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun ICT-beleid. Het BIT kan hierin geen advies geven.

Privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf dit moment kunnen organisaties, ook de overheid, verplicht zijn om een beoordeling uit te voeren van het effect dat het verwerken van gegevens heeft op de bescherming van persoonsgegevens. Zo kunnen organisaties vooraf de privacyrisico’s in kaart brengen. En kunnen ze vervolgens maatregelen nemen om de risico’s te verkleinen. Uit het privacyonderzoek op DigiD volgt dat de kans op misbruik van DigiD sterk is verkleind.

Vergaderinformatie

Het overleg was op donderdag 14 december 2017. Namens het kabinet was staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aanwezig.

Agenda en verslag

De agenda met alle stukken vindt u hier. Zodra het verslag klaar is, kunt u dit via dezelfde link lezen.