Identiteitsbewijs ligt op een kaartlezer naast een laptop

ICT-projecten Rijksoverheid

De tijdelijke commissie ICT concludeerde in oktober 2014 dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet onder controle heeft. Volgens de commissie heeft de overheid bijvoorbeeld geen inzicht in de kosten van ICT-projecten. Een van de belangrijkste aanbevelingen in het commissierapport was daarom het oprichten van een tijdelijke ICT-autoriteit: het Bureau ICT-toetsing.

Bureau ICT-toetsing

Het kabinet heeft aan dit advies gehoor gegeven: op 1 juni 2015 ging het Bureau ICT-toetsing (BIT) van start. Het BIT onderzoekt de risico’s en slaagkans van ICT-projecten van de overheid. Het gaat om projecten met een ICT-component van meer dan 5 miljoen euro. Meer informatie over deze projecten staat op het Rijks ICT-dashboard.

Inkoop

De rijksoverheid huurt voor het begeleiden van complexe ICT-aanbestedingen vaak externe adviseurs in, bijvoorbeeld als ze zelf te weinig kennis over het onderwerp heeft. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Blok van Wonen en Rijksdienst dat hij wil investeren in de ICT-kennis van medewerkers. Dat is ook een van de aanbevelingen in het rapport ‘Mogelijkheden om de afhankelijkheid van ICT-leveranciers te verminderen’, dat in februari 2016 in opdracht van minister Blok werd gepubliceerd. Als de Kamer meer eigen kennis over ICT in huis heeft, betekent dat namelijk dat ze minder afhankelijk is van de kennis en kunde van marktpartijen.

Kosten

Ook laat minister Blok in zijn brief aan de Kamer weten dat hij samen met het ministerie van Financiën een traject is gestart om de ICT-kosten van de rijksoverheid beter in beeld te brengen. Dat is een meerjarig traject, omdat de ministeries hiervoor hun administraties moeten aanpassen. In mei 2016 informeert Blok de Tweede Kamer over de verdere planning.

Vergaderinformatie

Op donderdag 7 april vergaderde de commissie voor Wonen en Rijksdienst over ICT-projecten van de rijksoverheid. Namens het kabinet was minister Blok daarbij aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Relevante websites

  • Informatie over Toetsing van ICT-projecten bij de overheid op de website van de rijksoverheid.
  • Een verslag van het iBestuur Congres 2016 - De eerste lessen uit het post-Elias tijdperk.
  • Artikelen over Bureau Toetsing ICT projecten (BIT) op de website van het online tijdschrift iBestuur.
  • Gesprek met Rijks CIO Hans Wanders in Nieuwsuur van 26 november 2015 - Gaat ICT-waakhond BIT zijn tanden laten zien?