'Te koop'-borden aan de gevel

Studieschuld

Openstaande studieschulden worden niet geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Hierdoor kunnen huizenkopers aanspraak maken op een hogere hypotheek als zij bij de aanvraag geen melding maken van een studieschuld. Wel ontstaat dan een hoger risico op betalingsproblemen. Mensen die een studieschuld wél melden, kunnen minder geld lenen. Zelfs als de schuld al bijna is weggewerkt.

De regelgeving biedt hypotheekverstrekkers mogelijkheden om in individuele gevallen uitzonderingen te maken. Daarnaast adviseert het Nibud huizenkopers om een resterende studieschuld af te lossen voor het indienen van een hypotheekaanvraag (als dit financieel haalbaar is), om zo de leencapaciteit aanzienlijk te vergroten.

Aflossingsvrij

Verschillende factoren kunnen bij aflossingsvrije hypotheken bijdragen aan een hoger risico op betalingsproblemen.

  • Volledig aflossingsvrije hypotheken kunnen voor financiële risico’s zorgen. Sinds 2011 mogen nieuwe hypotheken namelijk nog voor maximaal de helft van de woningwaarde aflossingsvrij zijn.
  • Daarnaast is bij een hervorming van het belastingstelsel in 2001 de maximale termijn voor hypotheekrenteaftrek op 30 jaar gesteld. Hierdoor kan vanaf 2031 een steeds grotere groep huiseigenaren geen aanspraak meer maken op hypotheekrenteaftrek.
  • Dit gaat vaak om mensen die met pensioen zijn of gaan. Deze groep heeft meestal minder inkomen te besteden.

Verkleinen van het financiële risico is mogelijk door vermogen op te bouwen of gebruik te maken van mogelijkheden om boetevrij af te lossen. Steeds meer hypotheekverstrekkers waarschuwen hun consumenten voor financiële gevaren via geautomatiseerde risicoanalyses.

Vergaderinformatie

De commissie voor Wonen en Rijksdienst en de commissie voor Financiën spraken woensdag 29 juni over hypotheekverstrekking. Voor dit overleg kwamen minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en minister Dijsselbloem (Financiën) naar de Kamer.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.