Bord met 'Te Huur' op een gevel van een appartement

Betaalbare huurwoningen

Veel gemeenten hebben behoefte aan meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Vooral in Amsterdam en Utrecht zijn er te weinig huurwoningen in het zogenoemde middensegment. Het gaat om woningen met een kale huur van net boven de liberalisatiegrens van €710,68. Het kabinet neemt maatregelen om de beschikbaarheid van zulke woningen te vergroten. Volgens minister Blok van Wonen en Rijksdienst is dat goed voor de doorstroming op de woningmarkt.

Van sociale huur naar vrije sector

De minister stelt voor om het woningwaarderingsstelsel (WWS) aan te passen. Dit moet de doorstroming bevorderen. Het WWS is een puntensysteem voor sociale huurwoningen dat de maximale huurprijs bepaalt. Minister Blok wil extra punten toekennen aan huurwoningen in de regio’s Utrecht en Amsterdam met een grootte van maximaal 40 m2.  Deze komen dan boven de liberalisatiegrens uit. Die maatregel moet gaan gelden voor een periode van vijf jaar. Sociale huurwoningen die ingrijpend zijn gerenoveerd, moeten in alle regio’s extra punten kunnen krijgen. Ze kunnen dan in de vrije sector worden verhuurd.

Bemiddelingskosten

In oktober 2015 was veel te doen over de bemiddelingskosten die sommige (ver)huurbemiddelingsbureaus in rekening brengen bij huurders. Als de bemiddelaar in opdracht werkt van de verhuurder hoeven huurders die kosten niet te betalen. Verhuurmakelaar HousingXL stelde vorig jaar dat veel bemiddelaars failliet gaan als huurders onterecht betaalde bemiddelingskosten massaal terugvragen. Maar deze bemiddelaars hebben zelf ‘al dan niet bewust’ een risico genomen, schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

Vergaderinformatie

Op woensdag 30 maart 2016 sprak de commissie voor Wonen en Rijksdienst met minister Blok over het huurbeleid.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites