Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Vijf dagen na het debat is van de vergadering ook ondertiteling beschikbaar.

Huur

Uitsnede van flatgebouw met enkele oranje zonneschermen

Verhuurders moeten meebetalen bij geschillen

De Huurcommissie lost op verzoek de geschillen op tussen huurders en verhuurders over bijvoorbeeld de hoogte van huurprijzen, onderhoud of servicekosten. De overheid betaalt nu nog voor meer dan 90% de kosten van de Huurcommissie. De minister wil dat verhuurders meebetalen aan deze kosten. De bedoeling is dat de Huurcommissie zelf de bijdrage bij de verhuurders int.

Huisvesting voor zorgbehoevende ouderen

Het is voor woningcorporaties een wettelijke verplichting geworden om huishoudens met een laag inkomen betaalbare huurwoningen aan te bieden. Dit betreft ook ouderen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte. De minister geeft aan of en hoe de woningcorporaties aan de woningbehoefte van deze groep ouderen kunnen voldoen.

Zeggenschap huurders

De huurdersorganisaties vinden dat de Woningwet 2015 de zeggenschap van huurders heeft versterkt. Dit staat in het onderzoek Huurdersparticipatie in beeld. De huurders zijn tevreden over het overleg met hun corporatie en vinden dat ze meer invloed hebben op het corporatiebeleid. De huurdersorganisaties zijn nu meestal ook betrokken bij het maken van prestatieafspraken. Dit zijn de jaarlijkse afspraken die woningcorporaties maken met gemeenten en huurdersorganisaties over bijvoorbeeld de nieuwbouw en de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Huurdersorganisaties wijzen er wel op dat ze zijn samengesteld uit vrijwilligers. De organisaties moeten nog groeien in hun nieuwe rol en daar ook de tijd voor krijgen.

Huurverhoging voor scheefwoners

Verhuurders van sociale huurwoningen mogen sinds 2013 extra huurverhogingen opleggen aan huurders met een middeninkomen of hoger inkomen. Dit heeft als doel goedkope scheefwoners te stimuleren om te verhuizen naar de vrije huur- of koopsector, zodat de doorstroming verbetert. De invoering van deze zogenoemde inkomensafhankelijke huurverhoging heeft nog niet tot meer doorstroming geleid, maar de minister denkt dat dit op den duur wel gebeurt.

Tijdelijke verhuur en anti-kraak

De Leegstandwet heeft de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen verruimd. De minister heeft op verzoek van de Kamer een rapportage gestuurd over de aard en omvang van tijdelijke verhuur en antikraak.
 

Vergaderinformatie

Op woensdag 26 oktober 2016 vergaderde de commissie voor Wonen en Rijksdienst over huuraangelegenheden. Namens het kabinet was minister Blok van Wonen en Rijksdienst aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde links