Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen na het debat is ook ondertiteling beschikbaar.

Vrouw kijkt naar man die onder dekentje op een bed ligt

Verwarde personen

De zorg voor mensen met verward gedrag is volgens het Aanjaagteam verwarde personen nog nergens sluitend geregeld. Daarom komt er een vervolg op het Aanjaagteam met de naam ‘Schakelteam verwarde personen’. Het team krijgt tot 1 oktober 2018 de tijd om ervoor te zorgen dat alle gemeenten en regio’s een goed werkend systeem hebben voor de ondersteuning van verwarde personen. Voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag is vanaf 2017 €30 miljoen extra per jaar beschikbaar.

Het Schakelteam verwarde personen gaat aan de slag met de knelpunten in de zorgverlening. Dat zijn bijvoorbeeld het vervoer, het realiseren van een meldpunt waarbij iedereen zijn zorgen over personen met verward gedrag kwijt kan en de eerste opvang van verwarde personen.

Wachtlijsten

Mensen moeten niet te lang op de wachtlijst staan voordat ze geestelijke gezondheidszorg krijgen. De zorgaanbieders en verzekeraars hebben met elkaar afspreken gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze afspraken zijn vastgelegd in de treeknormen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze normen onderzocht en geconcludeerd dat ze voor de ggz nog toereikend zijn.

Dichter bij huis

De generalistische basis-ggz is in 2014 ingevoerd. Daarmee is een verschuiving ingezet van duurdere gespecialiseerde zorg naar lichtere zorg dichter bij huis. In de generalistische basis-ggz worden patiënten behandeld met een lichte tot matige niet-complexe stoornis waarvoor alleen huisartszorg onvoldoende is. De gespecialiseerde ggz is bedoeld voor patiënten met een hoog risico en/of een complexe stoornis. Uit een rapportage van juni 2016 blijkt dat meer patiënten terechtkomen bij de huisarts en de generalistische Basis GGZ. De gespecialiseerde ggz heeft nu juist minder patiënten.

Vergaderinformatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de commissie voor Veiligheid en Justitie spraken op dinsdag 24 januari 2017 over de ggz en verwarde personen met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites