Verschillen tussen lidstaten terugdringen

gewasbeschermingsmiddelen

In 2009 zijn in Europa de regels voor toelating en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor het grootste deel voor alle lidstaten gelijkgetrokken. Wanneer een middel in één land is toegelaten, geldt die toelating ook voor alle andere EU-landen. Toch bestaan er nog steeds verschillen tussen de landen, vooral in de manier van beoordelen van de middelen. De staatssecretaris wil die verschillen zo snel mogelijk terugdringen.

Waterkwaliteit

Toegelaten beschermingsmiddelen zijn soms schadelijk voor het oppervlaktewater. Op 28 mei 2015 is door verschillende woordvoerders in een plenair debat in de Tweede Kamer gevraagd bij de beoordeling van middelen ook te kijken naar de Europese kwaliteitsnormen voor water. Juridisch kan dat nu echter niet. Wel probeert de staatssecretaris de normen van waterkwaliteit en die van toelating van gewasbeschermingsmiddelen meer op elkaar af te stemmen. Dat moet echter binnen de EU geregeld worden.

Glyfosaat

Vanaf 1 maart 2016 is het verboden om op stoepen bestrijdingsmiddelen te gebruiken waarin de chemische stof glyfosaat zit. Een bekend product waarin deze stof zit, is Roundup. Als er alternatieven zijn moeten die gebruikt worden. Gebruik in de landbouw en op onverharde ondergronden mag nog wel. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA kijkt intussen opnieuw naar de toelating van middelen op basis van glyfosaat.

Vergaderinformatie

Op donderdag 18 februari 2016 vergaderde de commissie voor Economische Zaken over gewasbeschermingsmiddelen. Namens het kabinet waren Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken en Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aanwezig. De eerste ronde met vragen en antwoorden over gewasbeschermingsmiddelen was op woensdag 20 januari 2016.

Agenda en verslag

Gerelateerde websites