Terugkijken

U kunt het overleg terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen na het debat is ook ondertiteling beschikbaar.

Gevangenissen in Nederland

Een gevangenisbewaarder loopt in de gang van een gevangenis

In 2015 zaten 39.866 mensen vast in Nederlandse gevangenissen. Per 100.000 Nederlanders zijn er 57 gedetineerden. Van deze gedetineerden was 92% man en de helft van hen zat langer vast dan drie maanden. De meeste gevangenen waren gestraft voor vermogensmisdrijven (38,2%), gewelds- en seksuele misdrijven (31,7%) of drugsmisdrijven (18%). Het aantal personeelsleden in gevangenissen bedroeg 9.352.

Minder gevangen en minder personeel

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de inrichtingen. In het Masterplan DJI 2013-2018 staat dat de DJI moet bezuinigen. Aangezien het overgrote deel van het DJI-budget bestaat uit personeels- en huisvestingskosten, betekende dit ook sluiting van gevangenissen en minder personeel. Deze inkrimping komt ook doordat er steeds minder gevangenen zijn. Tussen 2005 en 2015 daalde zowel het aantal gedetineerden als het aantal personeelsleden met 20%.

Gewenningsfase

Onderdeel van het Masterplan DJI was ook het sluiten van de (Zeer) Beperkt Beveiligde Inrichtingen ((Z)BBI’s). Vooruitlopend op hun vrijlating konden gedetineerden buiten de inrichting werken en hadden ze één keer in de vier weken (BBI) of wekelijks (ZBBI) weekendverlof. In de huidige situatie bestaat deze gewenningsfase nog steeds, maar dan vanuit de gesloten inrichting waar gedetineerden op dat moment zitten.

Het kabinet wil in de toekomst gedetineerden belonen voor goed gedrag door hen in een plusprogramma te plaatsen met meer vrijheden en grotere zelfstandigheid. Dit is meer persoonsgericht en kan vanuit elke inrichting plaatsvinden. Doordat  er meer verkeer van gedetineerden is met de buitenwereld, is het risico op binnensmokkelen van drugs, telefoons en wapens groter. Het is dan ook belangrijk om terugkerende gedetineerden goed te onderzoeken op smokkelwaar.

Vergaderinformatie

De commissie voor Veiligheid en Justitie debatteerde op woensdag 8 februari 2017 over het gevangeniswezen. Namens het kabinet was staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites