Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Vijf dagen na het debat is van de vergadering ook ondertiteling beschikbaar.

Vaste tarieven

Gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders rekenen wettelijk vastgelegde Btag-tarieven voor ambtshandelingen. Denk hierbij aan de kosten voor dagvaarden, officieel overhandigen van een vonnis, beslag leggen of ontruimen. Dit zijn vaste tarieven die jaarlijks worden vastgesteld.

Onderzoek

Uit een steekproef onder deurwaarderskantoren blijkt dat de Btag-tarieven gaandeweg onder het niveau van de kostprijs zijn gekomen. De minister gaat een onafhankelijke commissie instellen die nader onderzoek moet doen naar het Btag-stelsel. Hij vindt dat gerechtsdeurwaarders een redelijke vergoeding moeten krijgen. Verder moeten de belangen van schuldeisers, gerechtsdeurwaarders én schuldenaren beschermd worden.

Vrije tarieven

Voor niet-ambtelijke werkzaamheden (bijvoorbeeld het innen van schulden) kan de deurwaarder zelf tarieven vaststellen. Wanneer een deurwaarder veel verschillende werkzaamheden moet verrichten, kunnen de kosten die hij daarvoor maakt nogal oplopen. De kosten voor de schuldenaar kunnen daardoor ook hoog zijn.

Eén deurwaarder per huishouden

Als je verschillende betalingsachterstanden bij de overheid hebt, krijg je mogelijk ook met verschillende deurwaarders te maken. Het kabinet heeft in 2012 besloten dat er per huishouden nog maar één deurwaarder mag zijn die de betalingsachterstanden bij de overheid int. De coördinatie hiervan komt te liggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze organisatie zal gerechtsdeurwaarders contracteren. Omdat veel gerechtsdeurwaarders denken dat het CJIB ze straks niet meer inschakelt, zijn zij naar de rechter gestapt om de openbare aanbesteding aan te vechten.

Vergaderinformatie

Op donderdag 24 november 2016 vergaderde de commissie voor Veiligheid en Justitie over de gerechtsdeurwaarders. Namens het kabinet was minister Van der Steur aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites