Terugkijken en teruglezen

U kunt dit debat terugkijken via Debat Gemist.

Agenda en verslag

De agenda met alle stukken vindt u hier. Zodra het verslag klaar is, kunt u dit via dezelfde link lezen.

Hand vol geld

Een vermenging van de boven- en de onderwereld, drugshandel, wapenhandel en liquidaties: het zijn voorbeelden van ondermijnende criminaliteit. Deze misdaad schaadt de maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin. De misdaad wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie.

Bestrijding criminaliteit

Het kabinet geeft extra geld uit om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Zo staat in het regeerakkoord een ondermijningsfonds van € 100 miljoen euro en een structurele bijdrage van € 10 miljoen euro. Ook komt het kabinet met nieuwe wet- en regelgeving ter bestrijding van de ondermijnende criminaliteit.

Toekomstagenda Ondermijning

De politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, (regio)burgemeesters, het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) en drie ministeries hebben op 14 juli 2017 een Toekomstagenda voor de aanpak van criminele ondermijning opgesteld. Met deze agenda willen ze ook de samenleving betrekken. Het doel is om te voorkomen dat sommige wijken en gemeenschappen fungeren als parallelle samenlevingen waar criminaliteit gezien wordt als een oplossing in plaats van een probleem.

Actie-agenda aanpak ondermijning

In zijn Actie-agenda aanpak ondermijning van 16 februari 2018 schetst de minister van Justitie en Veiligheid hoe deze versterking de komende periode zal worden vormgegeven.

Zuid-Nederland

Vooral het zuiden van Nederland heeft te maken met ondermijnende criminaliteit. De commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 1 december 2017 een werkbezoek gebracht aan Eindhoven om zelf te zien hoe groot de problemen zijn en wat hieraan gedaan wordt. Bovendien heeft de PvdA een plan opgesteld om van Brabant een 'proeftuin' te maken. In deze proeftuin wordt gezocht naar de beste manier om wiettelers en pillendraaiers tegen te werken.

Afpakken van crimineel vermogen

Afpakken van crimineel vermogen is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen deze georganiseerde criminaliteit. Dit doet niet alleen recht aan het algemene gevoel dat misdaad niet mag lonen, maar het richt zich ook zichtbaar en direct op een belangrijke drijfveer van veel vormen van (ondermijnende) criminaliteit.