Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf dagen na het debat is daarvan ook ondertiteling beschikbaar.

Initiatief uit de Kamer

Formulieren met schoolkosten

 In het notaoverleg gaat het niet alleen over het beleid van de regering, maar ook over een initiatiefnota van de PvdA-Kamerleden Loes Ypma en Mohammed Mohandis, getiteld ‘Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders’. Ook gaat het over een fractienotitie van de SP-fractie ‘Onderwijs als emancipatiemotor’ en van de D66-fractie ‘Gelijke kansen in het onderwijs’. Lees meer informatie over deze stukken.  

Gelijke kansen

Kinderen met dezelfde talenten krijgen niet altijd gelijke kansen in het onderwijs. Het opleidingsniveau van de ouders of de steun die de ouders kunnen bieden spelen hierbij een rol. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteerden op 31 oktober 2016 een Actieplan Gelijke Kansen. Een van de maatregelen in dit actieplan is het makkelijker maken van overgangen tussen schoolsoorten, zoals de doorstroom van vmbo naar de havo. Ook is een Gelijke Kansen Alliantie opgericht.

Ervaringen delen

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vragen  ouders, docenten, schoolbestuurders, onderzoekers, werkgevers en maatschappelijke instellingen om zich te verenigen in de Gelijke Kansen Alliantie. Via het platform op gelijke-kansen.nl kunnen zij ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren. Deelnemers aan de alliantie krijgen de komende jaren ondersteuning in de vorm van onderzoek en ruimte om te experimenteren.

Stagediscriminatie

Migrantenjongen moeten meer moeite doen voor het vinden van een stageplek dan autochtone leeftijdsgenoten. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onderzocht in 2016 deze discriminatie op de stagemarkt van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Minister Bussemaker vindt discriminatie onacceptabel en wil dat het makkelijker wordt om stagediscriminatie aan te kaarten. Zo startten dit schooljaar in vijf steden trainingen die mbo-scholieren en mbo-personeel bewuster maken van discriminatie.

Schoolkosten zijn te hoog

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs hoeven ouders geen lesgeld te betalen. De meeste boeken krijgen bovendien ze van school. Schoolkosten zijn de kosten die ouders moeten betalen, bijvoorbeeld voor gymkleding en woordenboeken.

In het mbo werkt het anders. Mbo-studenten en hun ouders betalen naast schoolkosten (voor bijvoorbeeld boeken en werkkleding) ook wettelijke kosten zoals lesgeld. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat elke twee jaar onderzoek doen naar de hoogte en de ontwikkeling van de schoolkosten in het voortgezet onderwijs en het mbo. De resultaten komen terecht in de schoolkostenmonitor. Uit aanvullend onderzoek in 2016  blijken de  kosten voor mbo-studenten te hoog. Minister Bussemaker vindt dat de hoogte van schoolkosten geen invloed mag hebben op de keuze voor vervolgonderwijs en werkt aan een structurele oplossing.

Vergaderinformatie

Op maandag 30 januari vergaderde de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gelijke kansen in het onderwijs en over schoolkosten. Namens het kabinet waren minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites