Trein rijdt over gesloten spoorwegovergang

Parlementaire enquêtecommissie Fyra

Waarom is het beoogde treinvervoer naar België, met de Fyra over de Hogesnelheidslijn-Zuid, niet tot stand gekomen? Volgens de parlementaire enquêtecommissie Fyra komt dat onder andere doordat financiële en strategische belangen steeds boven het reizigersbelang werden gesteld. Dat concludeerde de commissie in oktober 2015 in haar eindrapport ‘De reiziger in de kou’.

Treinverbinding België

De enquêtecommissie doet in haar rapport verschillende aanbevelingen. Zo zouden er meer snelle treinen over de HSL-Zuid moeten gaan rijden, waarmee reizigers met een betaalbaar vervoersbewijs en zonder reserveringsplicht naar België kunnen reizen. Momenteel is er een intercityverbinding tussen Amsterdam en Brussel (via Den Haag) en rijdt de Intercity Direct over de HSL-Zuid tussen Amsterdam en Breda. Het kabinet wil het HSL-Zuidtraject beter gaan benutten. Ook laat het onderzoeken of andere vervoerders dan de NS beter in staat zijn om treinen over de HSL-Zuid te laten rijden.

ProRail

Na de presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra kondigde het kabinet aan dat het van ProRail weer een publieke organisatie wil maken. Op dit moment is ProRail nog een private partij met een publieke taak: het onderhouden en beheren van het spoorwegnet. Het bedrijf wordt bijna volledig gefinancierd door het Rijk, maar het afgelopen jaar bleek dat ProRail allerlei financiële problemen heeft. Als ProRail weer publiek wordt, kan het kabinet scherper toezicht houden op de organisatie. Op woensdag 8 juni 2016 organiseerde de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu een rondetafelgesprek over de positionering van ProRail.

NS-strategie

In maart 2016 heeft de NS een spoorstrategie tot en met 2019 gepresenteerd: ‘Spoorslags beter, de reiziger op 1, 2 en 3’. Om de kwaliteit van het spoorvervoer te verbeteren, gaat de NS zich richten op drie kerntaken:

  • het leveren van goede prestaties op het hoofdrailnet (inclusief internationale treindiensten);
  • het verbeteren van stations en het afstoten van commerciële stationswinkels;
  • het realiseren van een optimale reis van deur tot deur.

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft namens het kabinet laten weten dat de strategische keuzes van de NS bijdragen aan rust op het spoor.

Vergaderinformatie

De Tweede Kamer debatteerde op woensdag 22 juni 2016 over de Fyra, NS en ProRail. Namens het kabinet waren staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en minister Dijsselbloem van Financiën aanwezig.

Agenda

Klik voor overzicht van alle stukken en onderzoeken die bij het debat hoorden.

Gerelateerde websites