Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf dagen na het debat is daarvan ook de ondertiteling beschikbaar.

Wat doet het kabinet met de uitslag van het referendum?

Deze vraag was eerder op woensdag aan de orde in een plenair vooruitblikdebat op de Europese Top van donderdag 15 en vrijdag 16 december.

De wet raadgevend referendum

Een plakbord met campagneposters over het referendum bij de Hofvijver in Den Haag
Een plakbord met campagneposters over het referendum bij de Hofvijver in Den Haag

Het eerste raadgevend referendum in Nederland was op 6 april 2016. Het referendum ging over een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Een referendumcommissie heeft bekeken of alle wettelijke taken zijn uitgevoerd. Ook heeft de commissie bekeken wat er bij een volgend referendum beter kan. Het algemene oordeel van de commissie is dat het referendum goed is verlopen. Wel had de informatieverstrekking aan de kiezers beter gekund, bijvoorbeeld door het verspreiden van een informatiekrant.

Subsidies

De Referendumcommissie heeft ook de subsidieregeling geëvalueerd. De commissie verstrekt maximaal twee miljoen euro per referendum. Van de 42 instanties en individuen die subsidie hebben ontvangen, moeten veertien geld terug betalen aan de Referendumcommissie. Uit WOB-onderzoek van de Volkskrant blijkt bijvoorbeeld dat een stichting €34.300 heeft gekregen voor het opzetten van een online forum, waarop uiteindelijk maar drie berichten zijn geplaatst.

De Referendumcommissie wil de subsidieregeling voorlopig niet fundamenteel wijzigen. Er is immers nog maar één referendum geweest. De commissie wil eerst meer ervaring opdoen met de uitvoering van de subsidieregeling. Wel moet de subsidieregeling begrijpelijker worden gemaakt.

Raadgevend referendum

Sinds 1 juli 2015 is het bij wet mogelijk om een raadgevend referendum aan te vragen over wetten of verdragen die zijn aangenomen maar nog niet in werking zijn getreden. Het referendum is raadgevend. Dat betekent dat het een advies van het volk is. De regering moet na het advies opnieuw een afweging maken.

Referendumcommissie

In de Wet raadgevend referendum staat dat er een onafhankelijke Referendumcommissie moet zijn. De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. Als er een referendum wordt gehouden, heeft deze commissie vier taken:

  • het bepalen van de datum voor het referendum;
  • het bepalen hoe de wet waar het referendum over gaat, wordt genoemd op het stembiljet;
  • het geven van informatie aan de kiezers over de wet waar het referendum over gaat;
  • het geven van subsidies voor activiteiten die het debat moeten stimuleren over de wet waar het referendum over gaat.

 

Vergaderinformatie

De commissie voor Binnenlandse Zaken sprak op woensdag 14 december 2016 over de Evaluatie uitwerking raadgevend referendum met minister Plasterk.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.