Standbeeld Europa met euroteken bij Europees parlement

Belastingontwijking

Bij belastingontwijking maken internationale bedrijven of personen gebruik van ‘gaten’ in de wet en internationale verdragen om minder belasting te betalen. Na de recente publicatie van de zogeheten Panama Papers is hiervoor veel aandacht. De landen van de Europese Unie (EU) lopen door belastingontwijking jaarlijks mogelijk €50 tot €70 miljard euro mis.

Europese maatregelen

Onlangs heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een lijst met maatregelen tegen belastingontwijking opgesteld (BEPS). De Europese Commissie heeft een aantal van deze maatregelen overgenomen, maar ook nieuwe maatregelen voorgesteld.  Door betere informatie-uitwisseling tussen de nationale belastingdiensten moeten lidstaten voortaan kunnen zien welk bedrijf waar en hoeveel belasting betaalt. Daardoor kan belastingontwijking sneller worden ontdekt. Ook krijgen lidstaten advies waarmee ze misbruik van belastingverdragen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Ontwikkelingslanden krijgen hulp om het innen van belastinggeld te verbeteren en om te voorkomen dat mensen of bedrijven misbruik maken van de regels. En er zijn voorstellen gedaan om een Europese zwarte lijst van belastingontduikers te maken.

Vestigingsklimaat

In Nederland hoeven moederbedrijven geen belasting te betalen over winst waarvoor buitenlandse dochterbedrijven al zijn aangeslagen. De Europese Commissie wil deze zogenoemde ‘deelnemingsvrijstelling’ beperken. Bedrijven krijgen hierdoor te maken met strengere regels dan in de rest van de wereld. Het kabinet wil dat de Europese regels zoveel mogelijk aansluiten bij mondiale afspraken.

Vergaderinformatie

De commissie voor Financiën besprak op donderdag 19 mei 2016 de voorstellen van de Europese Commissie tegen belastingontwijking. Namens de regering was staatssecretaris Wiebes hierbij aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde links