Afvalwarmtecentrale met de tekst 'afval is warmte'

Warmte

Meer dan de helft van alle energie in Nederland gebruiken we voor onze warmtevoorziening. Die moet duurzamer worden, zodat Nederland de doelstellingen van het Energieakkoord haalt en minder afhankelijk wordt van aardgas. Dat schreef minister Kamp van Economische Zaken in april 2015 in een Warmtevisie. Om de doelen uit de Warmtevisie te kunnen bereiken, is onder andere een herziening van de huidige Warmtewet nodig, staat in een evaluatie van die wet. Maar ook andere dingen spelen een rol. Consumenten moeten bijvoorbeeld worden gestimuleerd om duurzame warmte af te nemen.

Energiedialoog

De regering wil dat burgers, bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties meedenken over duurzame energie. Daarom lanceerde ze op 7 april 2016 een Energiedialoog. De centrale vraag van die dialoog is: hoe kan onze energie in 2015 CO2-arm zijn, maar ook veilig, betrouwbaar en betaalbaar? Voor de dialoog worden in heel het land bijeenkomsten georganiseerd. Ook kan iedereen via de website www.mijnenergie2050.nl meepraten. Astronaut André Kuipers is ambassadeur van de Energiedialoog.

Slimme meter

In de periode 2015-2020 bieden netbeheerders aan ongeveer 8,5 miljoen huishoudens en kleine bedrijven een slimme energiemeter aan. Daarmee kunnen consumenten per kwartier zien hoeveel energie ze verbruiken. Het is de bedoeling dat zij uiteindelijk ook per kwartier betalen, tegen een dynamisch ‘kwartiertarief’. Voordat dit mogelijk is, moeten netbeheerders en energieleveranciers eerst hun ICT-systemen aanpassen.

Vergaderinformatie

Op woensdag 20 april 2016 vergaderde de commissie voor Economische Zaken over energie. Namens het kabinet was minister Kamp van Economische Zaken daarbij aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites