Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Vijf dagen na het debat is van de vergadering ook ondertiteling beschikbaar.

Windmolenpark op zee

Energieakkoord

In september 2013 sloten meer dan veertig organisaties en de overheid het Energieakkoord. Daarin hebben ze onder andere afgesproken dat in 2020 14% van alle energie uit hernieuwbare bronnen moet komen, zoals zon, wind en biomassa.

Subsidie

De subsidieregeling SDE+ is een belangrijk middel om deze doelstelling te halen. Met SDE+ kunnen bedrijven en organisaties subsidie aanvragen als ze duurzame energie gaan produceren. De regeling bleek in de eerste helft van 2016 erg populair. Daarom heeft minister Kamp het beschikbare subsidiegeld voor 2016 verhoogd van €8 miljard naar €9 miljard.

Wind op land

Eind 2015 hebben de ondertekenaars van het Energieakkoord extra maatregelen afgesproken om de doelen voor 2020 te bereiken. Het kabinet werkt bijvoorbeeld aan het Actieplan Wind op land. Daarmee moet in 2020 6.000 megawatt aan windenergie worden opgewekt.

Dat moet onder andere gebeuren in het nieuwe windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’. Op 19 september 2016 maakte minister Kamp bekend dat hij zijn plannen voor dit windpark op een paar punten wil aanpassen, op basis van reacties erop. Zo wordt het aantal windmolens verminderd van 50 naar 45. Ook wordt de verlichting van de turbines bij helder zicht gedimd.

Windmolenparken op zee

In het Energieakkoord is afgesproken dat op zee meer windenergie moet worden opgewekt, tegen 40% lagere kosten dan nu. Het kabinet heeft drie gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken: voor de kust van Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. In het Ontwikkelkader windenergie op zee staat hoe de windparken er technisch uit kunnen zien en wanneer ze klaar zouden moeten zijn.

Energieonderzoek Centrum Nederland

De Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) rekent de beleidsplannen uit het Energieakkoord door. Ook doet ECN onderzoek naar duurzame energiebronnen, zoals biomassa en wind. De Stichting ECN staat er financieel niet goed voor. Minister Kamp onderzoekt daarom hoe en door wie de activiteiten van de Stichting ECN in de toekomst mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

Vergaderinformatie

Op donderdag 24 november sprak de commissie voor Economische Zaken met minister Kamp over energie. Het overleg ging onder andere over het Energieakkoord en duurzame energie.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites