Digitale identificatie en identiteitscontrole

Online identificatie bij de overheid

Bij het loket van een overheidsinstelling, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, moet iemand in veel gevallen zijn of haar paspoort of rijbewijs laten zien. Dan weet de ambtenaar wie deze persoon is. Op internet kan een burger inmiddels tien jaar inloggen met DigiD om elektronische diensten af te nemen. Bijvoorbeeld om belastingaangifte te doen of via de computer een afspraak te maken bij de huisarts. Burgers maken jaarlijks 200 miljoen keer gebruik van DigiD.

eID-stelsel

Met het nieuwe elektronische identificatiesysteem eID wil het kabinet de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van het systeem vergroten. Een verbeterd DigiD blijft het identificatiemiddel voor overheid, gezondheidszorg en pensioenen. Daarnaast mogen bedrijven ook vergelijkbare middelen ontwikkelen. Momenteel lopen er proeven met de systemen Idensys en iDIN (banken). Het doel van het kabinet is dat de nieuwe inlogmethoden vanaf 2018 voor alle overheidsdiensten beschikbaar zijn. De regels voor de nieuwe inlogmethoden komen te staan in een nieuwe wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Kritische onderzoeken

Recent hebben drie organisaties kritisch gekeken naar de voorstellen. Volgens het Bureau ICT Toetsing (BIT) ligt het gevaar op de loer dat het te ingewikkeld wordt. De commissie-Kuipers heeft de proefprojecten beoordeeld en stelt vast dat er in een korte tijd nog veel besluitvorming moet plaatsvinden. De Algemene Rekenkamer vindt niet duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is bij het eID-stelsel en hoe het toezicht op de betrouwbaarheid, beveiliging en privacybescherming is geregeld. Alle drie de onderzoeken vinden de kosten onduidelijk. De regering geeft hiervoor als reden onder andere de onvoorspelbaarheid van het gebruik dat burgers en bedrijven van het eID-stelsel gaan maken.

Vergaderinformatie

De commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties debatteerde op donderdag 29 september 2016 over eID (elektronische identificatie). Namens het kabinet was minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig. 

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites