Eerlijk werk

Jong meisje staat in een marktkraam in Afrika

Kamerleden Roelof van Laar en John Kerstens boden op 7 oktober 2015 de initiatiefnota “Eerlijk werk wereldwijd” aan de Kamer aan. De initiatiefnemers willen meer aandacht voor eerlijk werk in de wereld. Eerlijk werk is werk tegen een leefbaar loon. Wie een leefbaar loon krijgt, heeft genoeg geld voor basisvoorzieningen als eten, wonen, schoolgeld en gezondheidszorg. Voor de bestrijding van armoede en voor de ontwikkeling van arme landen is eerlijk werk onmisbaar.

Voortrekkersrol

Het uitbuiten van werknemers komt over de hele wereld nog vaak voor. Honderden miljoenen mensen doen werk dat hen ziek maakt of dat gevaarlijk is. Ze maken smartphones voor een loon waarvan ze hun gezin niet voldoende eten kunnen geven.

Roelof van Laar en John Kerstens willen dit probleem aanpakken en willen dat Nederland hierin een voortrekkersrol neemt. Volgens de initiatiefnemers lopen Nederlandse bedrijven namelijk voorop in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun werknemers. Zij betalen en behandelen hen beter dan veel buitenlandse bedrijven.

Leefbaar loon

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is het met de initiatiefnemers eens dat er nog veel moet gebeuren om lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden in de wereld tegen te gaan. Het kabinet streeft ook naar een leefbaar loon over de hele wereld, maar denkt wel dat dit lastig haalbaar is. De minimumlonen verschillen in veel ontwikkelingslanden nog erg van het leefbare loon. Minister Ploumen noemt een aantal manieren om bij te dragen aan een leefbaar loon en betere werkomstandigheden. Zo ziet zij het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016 als een kans om extra aandacht te vragen voor eerlijk werk in de wereld.

Vergaderinformatie

Op maandag 7 maart 2016 vergaderde de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het initiatief van Roelof van Laar en John Kerstens. Namens het kabinet was minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites

  • Informatie over de initiatiefnota "Eerlijk werk wereldwijd" op Europa Nu
  • Informatie over handel en ontwikkelingssamenwerking op Rijksoverheid.nl