Vrouw zit achter laptop met een DigiD-pagina

Digitaal zaken doen met de overheid

In het regeerakkoord is afgesproken dat burgers en bedrijven uiterlijk in 2017 alle zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Dat kan nu al, maar nog niet overal op dezelfde, makkelijke manier. Het kabinet wil dat de websites van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten allemaal op dezelfde manier werken. Daarom werkt het aan een ‘Generieke Digitale Infrastructuur’. Er zijn ook mensen die niet met een computer willen of kunnen werken. Voor hen blijft het mogelijk om zonder computer zaken te doen met de overheid, ook na 2017.

Digitaal in Europa

Niet alleen in Nederland probeert de overheid zoveel mogelijk zaken digitaal af te handelen. Ook Europa probeert het voor burgers zo makkelijk mogelijk te maken om via de computer zaken te doen. Daarvoor is een actieplan gemaakt met afspraken tot 2020. Zo moeten de overheden er rekening mee houden dat hun websites ook beschikbaar moeten zijn voor burgers en bedrijven uit andere EU-landen.

Toegankelijkheid van websites van de overheid

Informatie op websites van de overheid is soms moeilijk terug te vinden. Ook is niet altijd duidelijk wat de overheid van burgers verwacht. Daarom heeft Nederland in Europa afspraken gemaakt over hoe overheidswebsites eruit moeten zien. Daarbij is er rekening mee gehouden dat niet iedereen altijd het nieuwste apparaat heeft.

Vergaderinformatie

Het debat over de digitale overheid is uitgesteld. De commissie voor Binnenlandse Zaken zou op woensdag 29 juni 2016 over dit onderwerp spreken met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwe vergaderdatum is nog niet bekend.

Gerelateerde websites