Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen na het debat is ook de ondertiteling beschikbaar.

Digitale overheid

Digitale overheid

In het regeerakkoord is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Burgers en ondernemers moeten in 2017 al hun zaken met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen doen. Een vergunning aanvragen bijvoorbeeld, of een vraag stellen per e-mail. De informatie moet online beschikbaar zijn. En de uitwisseling van de gegevens moet goed beveiligd zijn. Iedere burger heeft toegang tot een persoonlijke website voor overheidszaken. Deze website heet MijnOverheid.

Voortgang

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de digitale diensteverlening aan burgers en ondernemers. Zo kunnen begrafenisondernemers digitaal een aangifte doen van overlijden, en is er de Berichtenbox voor bedrijven. Ook is het WOZ-waardeloket onlangs opengegaan en kan je digitaal aangifte doen van de vermissing van een reisdocument.

Uit recent onderzoek blijkt dat de beschikbaarheid van de meest gebruikte producten overheidsbreed gemiddeld 88% is. Het verhogen van het aanbod van digitale diensten is het komende jaar de belangrijkste opgave voor alle overheidsorganisaties. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de toegankelijkheid van de dienstverlening voor minder digivaardigen.

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is de basis van de digitale overheid. Hiermee kunnen burgers en bedrijven via één kanaal, met één identificatiemiddel zaken doen met de overheid. De gegevens van burgers en ondernemers worden eenmalig aangeleverd en meervoudig gebruikt. Burgers maken steeds meer gebruik van het generieke portaal. Er is een flinke stijging in het gebruik van MijnOverheid, met name door de campagne “Vaarwel Blauwe Envelop” van de Belastingdienst. Ook steeds meer overheidsorganisaties sluiten aan.

In het verleden heeft de bouw van voorzieningen meer geld gekost dan van tevoren was begroot. Ook bleken kosten voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling hoger te liggen dan verwacht. Om financiële tekorten van GDI-voorzieningen in de toekomst te voorkomen worden duurzame financieringsafspraken gemaakt. De afspraken staan in de Leidraad Financiën.

Vergaderinformatie

De commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sprak op woensdag 18 januari  2017 over de Digitale Infrastructuur met minister Plasterk.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites