Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen na het debat is ook de ondertiteling beschikbaar.

Dieselfraude

Een Volkswagen wordt getest

In september 2015 werd bekend dat autofabrikant Volkswagen op grote schaal fraudeerde met de uitstoot van schadelijke stoffen door dieselauto’s. Dankzij speciale software leken de Volkswagendiesels tijdens tests in het laboratorium minder vervuilend dan ze in de praktijk op de weg waren. Ook dieselauto’s van andere automerken bleken in de praktijk meer stikstofoxiden uit te stoten dan in het laboratorium. Een enquêtecommissie van het Europees Parlement deed onderzoek naar het dieselschandaal bij Volkswagen. In december 2016 publiceerde de commissie een conceptrapport met aanbevelingen (Engelstalige link).

Testen op de weg

Om het verschil in uitstoot tussen laboratorium en wegpraktijk te verkleinen, voert de Europese Unie nieuwe wetgeving in: Real Driving Emissions (RDE). Met de nieuwe RDE-wetgeving wordt de uitstoot van schadelijke stoffen door personenauto’s en bestelbusjes getest onder reële rijomstandigheden met verschillende omgevingstemperaturen. Dat gebeurt met mobiele meetapparatuur op de weg. De nieuwe testprocedure wordt in verschillende fases ingevoerd. De RDE-tests starten vanaf 1 september 2017 voor nieuwe automodellen en in 2019 voor alle auto’s.

Luchtkwaliteit

In Nederland meet kennisorganisatie TNO de uitstoot van personenauto’s, bestelbusjes, vrachtwagens en bussen op de weg. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De resultaten van de onderzoeken van TNO worden onder andere gebruikt om de luchtkwaliteit in Nederland te berekenen.

Brandstofverbruiksboekje

De Tweede Kamer heeft in 2016 een aantal moties aangenomen over dieselfraude. Zo wilde de Kamer bijvoorbeeld dat de resultaten van de nieuwe RDE-tests straks volledig openbaar worden, zodat autogebruikers precies weten hoeveel hun auto uitstoot. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil vanaf 2018 in het zogeheten ‘brandstofverbruiksboekje’ opnemen hoeveel stikstofoxiden verschillende modellen dieselpersonenauto’s op de weg maximaal mogen uitstoten. Dat boekje wordt gemaakt door de Dienst Wegverkeer (RDW).

Vergaderinformatie

Op donderdag 19 januari 2017 vergaderde de commissie voor Infrastructuur en Milieu met minister Schultz en staatssecretaris Dijksma over dieselfraude.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Op 12 april 2016 debatteerde de Tweede Kamer plenair over de dieselfraude bij Volkswagen. Lees het nieuwsbericht over dat debat.