Verslag

'ICT rijksoverheid niet onder controle'

De leden van de tijdelijke commissie ICT
De commissie bij de aanbieding van het eindrapport . Vlnr: Paul van Meenen (D66), Manon Fokke (PvdA), commissievoorzitter Ton Elias (VVD), Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, Hanke Bruins Slot (CDA) en Paul Ulenbelt (SP, ondervoorzitter).

Eerder, op woensdag 10 en donderdag 11 december 2014 debatteerde de Tweede Kamer al over het eindrapport met de tijdelijke commissie ICT. Woensdag 8 april 2015 wordt het debat gevoerd tussen de Kamerleden (sprekerslijst, pdf) en de minister van Wonen en Rijksdienst.

Rapport: rijksoverheid heeft de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde

De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateerde eerder dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft. Op 15 oktober 2014 presenteerde de tijdelijke commissie haar eindrapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Het rapport is gebaseerd op onderzoek dat de tijdelijke commissie ICT vanaf 2012 heeft gedaan naar ICT-projecten van de overheid. Op woensdag 10 en donderdag 11 december waren de aanbevelingen van het rapport onderwerp van het debat in de plenaire zaal.

Bureau ICT-toetsing

De oprichting van een tijdelijke ICT-autoriteit zou volgens de commissie orde moeten brengen in de chaos. Dit Bureau ICT-toetsing (BIT) moet een kleine, efficiënte en slagvaardige organisatie worden, die direct onder het ministerie van Algemene Zaken haar werk doet. Alle projecten van de rijksoverheid boven de €5 miljoen waarbij de ICT-component een belangrijke rol speelt, moeten door het BIT getoetst worden aan de hand van tien basisregels. Deze regels zorgen ervoor dat goed wordt nagedacht over het hoe en waarom van een ICT-project, vóórdat het van start gaat.

  • Het eindrapport met alle bijbehorende stukken staat op de pagina van de tijdelijke commissie ICT. Ook een samenvattend persbericht en de speech van commissievoorzitter Ton Elias zijn daar terug te vinden.

Debat op woensdag 10 en donderdag 11 december

Commissie ICT

In de eerste ronde, op woensdag 10 december, kwamen woordvoerders van verschillende fracties aan het woord. Zij gaven hun mening over het rapport en over de ICT-problemen bij de overheid. Het debat ging verder op donderdag 11 december, met de beantwoording door voorzitter Ton Elias van de tijdelijke commissie ICT. Hij gaf een toelichting op het rapport en beantwoordde de vragen van Kamerleden. Daarna was er nog een laatste ronde: eerst spraken de fractiewoordvoerders en dienden moties in, daarna antwoordde commissievoorzitter Elias.

Verslag

Tijdelijke commissie ICT

Meer informatie over de tijdelijke commissie ICT staat op de website van de commissie.